Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LIV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-03-22
Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji​.

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta Katowice.

Punkt 5. Zmiany w porzadku obrad. Dopisanie punktu 26a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani Z____ G____, pana A_______ G____ i pana A____ G____ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej __/___(DS-1232/18).

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 26b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani M_________ N_____, pani A_______ N_____, pana D_______ N_____, pana P__________ N_____ i pani M________ B_______ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina _/_(DS-1233/18).

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 26c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani G______ K_________ i pana J___ K__________ z tytułu używania lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Czecha __/_(DS-1234/18).

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 26d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice (DS-1235/18).

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 26e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (DS-1236/18).

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 26f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice (DS-1217/18).

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020” za 2017 rok (DS-1208/18).

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-1209/18).

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2017 rok (DS-1210/18).

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Szwoleżerów"(DS-1213/18).

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.(DS-1214/18).

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.(DS-1215/18).

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” za 2017 rok (DS-1216/18).

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 roku (DS-1218/18).

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 – 2017” za 2017 rok (DS-1219/18).

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1220/18).

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice poprzez współorganizację Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019r. w Mieście Katowice (DS-1224/18).

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018r. (DS-1226/18).

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1227/18).

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Piłkarska" (DS-1193/18).

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B____ W______, D_______ W______, M_______ W______ oraz A___ W______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Słowackiego __/_(DS-1228/18).

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J___ R_________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza __/__(DS-1229/18).

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B____ G__________ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej ___/_(DS-1230/18).

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2017r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-1231/18).

Punkt 26a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani Z____ G____, pana A_______ G____ i pana A____ G____ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej __/___(DS-1232/18).

Punkt 26b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani M_________ N_____, pani A_______ N_____, pana D_______ N_____, pana P__________ N_____ i pani M________ B_______ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina _/_(DS-1233/18).

Punkt 26c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani G______ K_________ i pana J___ K__________ z tytułu używania lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Czecha __/_(DS-1234/18).

Punkt 26d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice (DS-1235/18).

Punkt 26e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących (DS-1236/18).

Punkt 26f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice (DS-1217/18).

Punkt 27. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L_____ B___________ na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1221/18).

Punkt 27. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H_____ S__________ na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Punkt 27. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H_____ D______ na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."