Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-01-25
 • Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

 • Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 • Punkt 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta Katowice.

 • Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Katowice.

 • Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Wykreślenie punktu 8. Informacja z pracy Rady Seniorów w Katowicach za 2017 rok.

 • Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punkt 35a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego.

 • Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2017r. oraz sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2017r.

 • Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia ICLEI - Local Governments for Sustainability.

 • Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019.

 • Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020".

 • Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Rynek na rzecz Województwa Śląskiego.

 • Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach nieruchomości przy ul. Damrota i ul. Wojewódzkiej.

 • Punkt 16. Wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku obrad.

 • Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Francuskiej (dz.nr 8/105) na rzecz Archidiecezji Katowickiej.

 • Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.

 • Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice.

 • Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020".

 • Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018r.

 • Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji na terenie miasta Katowice XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 roku.

 • Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 • Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących.

 • Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice.

 • Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych – garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.

 • Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice.

 • Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice".

 • Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec.

 • Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec.

 • Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach.

 • Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Piastowskiej w Katowicach.

 • Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok.

 • Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.

 • Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Katowice.

 • Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Katowice.

 • Punkt 35a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego.

 • Punkt 36a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania pracowników Katowice Miasto Ogrodów-Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek

 • Punkt 36b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D_____ R_____ na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."