Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o zmianę w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.


 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, I piętro, stanowisko Działalności Gospodarczej (Nr 30-32).


 

Gdzie odebrać dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, I piętro, stanowisko Działalności Gospodarczej (Nr 30-32).


 

Kto może odebrać dokumenty:

 • Osobiście zainteresowana strona lub jej ustanowiony pełnomocnik.


 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku


Opłata:

 • opłata za dokonanie zmiany w zezwoleniu: 10 zł opłaty skarbowej.

 • opłatę skarbową za pełnomocnictwo lub prokurę wynoszącą 17,00 zł dokonuje się:

- przelewem
PKO BP S.A. 
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 

/z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo/

   

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).


   

  UWAGA!

  Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

  2.  Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu

  3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą –  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy licząc od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu  sprawy.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d ).

  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

  Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 

  KLAUZULA INFORMACYJNA - dot. zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.docx    
  Katowice dla odmiany

  Redaktorzy Biuletynu

  Główny Redaktor:
  Alina Hyska
  Administrator:
  Sławosz Marcisz

  e-mail: bip@katowice.eu
  adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

  Adres redakcji

  Urząd Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice

  tel.: (+48 32) 259 39 09
  fax: (+48 32) 705 49 14
  Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
  Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."