Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Dla słabowidzących
AA+/_
UM Katowice

Serdecznie witamy

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach ​
Dyrektor Stanisław Wąsala
Adres Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice
Telefon (32) 253-87-33
eMail sekretariat@mosir.katowice.pl
strona WWW www.mosir.katowice.pl
NIP 634-10-00-323
REGON 000789482
MOSiR - Dział Techniczny
Telefon (32) 253-77-41
eMail techniczny@mosir.katowice.pl
MOSiR - Dział Imprez ​
Telefon (32) 253-76-54
eMail imprezy@mosir.katowice.pl
MOSiR - Dział Osobowy ​
Telefon (32) 259-64-62
eMail kadry@mosir.katowice.pl
MOSiR - Dział Księgowości ​
Telefon (32) 253-78-81
eMail

ksiegowosc@mosir.katowice.pl

 

  • W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Artykuł 4 Punkt 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
  • Celem powstania Biuletynu Informacji Publicznej jest utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.
  • Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu