Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Etap VIII A

Data: 2021-02-04
Numer dokumentu:

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac budowlanych, związanych z termomodernizacją budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 3 Maja 42 w Katowicach w zakresie:

 1. Oczyszczenia powierzchni cokołu z piaskowca (z wykwitów soli, osadów nieorganicznych i organicznych),
 2. Usunięcia zasolonych, spękanych fragmentów tynków,
 3. Usunięcia spoin muru na powierzchni oblicówki ceglanej skrzydła zachodniego,
 4. Robót demontażowych (usunięcie elementów instalacji odgromowej, krat okiennych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, pokrycia dachowego wykonanego blachy stalowej oraz dachówki ceramicznej),
 5. Skucia odparzonych tynków na kominach oraz elewacjach,
 6. Dezynfekcji fragmentów muru z widocznym wzrostem mikroorganizmów oraz okresowo zawilgoconych,
 7. Wykonania izolacji pionowej budynku,
 8. Wykonania izolacji poziomej budynku,
 9. Wykonania docieplenia posadzki w piwnicy,
 10. Odtworzenia powierzchni tynków na elewacji, gzymsach, konsolach i profilach przyokiennych,
 11. Wykonania niezbędnych napraw więźby dachowej,
 12. Docieplenia dachu w części krytej blachą,
 13. Docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją w części krytej dachówką,
 14. Docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją nad salą gimnastyczną,
 15. Remontu wieży wraz z wymianą krycia jej dachu na dachówkę karpiówkę układaną w koronkę,
 16. Wykonania dociepleń wełną mineralną ścian pełnych od strony południowej oraz ścian nad salą gimnastyczną,
 17. Wykonania badań stratygraficznych tynków wraz ze zdjęciem form silikonowych z zachodniej elewacji,
 18. Wykonania remontu elewacji budynku głównego z zastosowaniem farby termoceramicznej,
 19. Wykonania remontu elewacji budynku krytego dachówką z użyciem tynków ciepłochronnych,
 20. Murowania kominów od poziomu stropu nad ostatnią kondygnacją ponad dach,
 21. Wymiany pokrycia dachowego z blachy tytanowo cynkowej,
 22. Czyszczenia pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, karpiówki,
 23. Demontażu świetlika na północnej połaci dachu i uzupełnienia dachówką ceramiczną karpiówką,
 24. Montażu stolarki okiennej i drzwiowej zespolonej z profili drewnianych według istniejącego podziału oraz sposobu otwierania skrzydeł,
 25. Montażu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej,
 26. Wykonania robót naprawczych wewnątrz budynku - naprawa posadzek lastriko,
 27. Wymiany instalacji elektrycznej (modernizacja rozdzielnic elektrycznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku, wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby nowych urządzeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na elewacji na oświetlenie energooszczędne typu LED, wymiana instalacji gniazd wtykowych i zasilania istniejących urządzeń, wymiana niezbędnej instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej oraz odgromowej, wymiana oświetlenia awaryjnego, wymiana niezbędnej instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą, wymiana instalacji okablowania strukturalnego, przygotowanie obiektu do wykonania usługi monitoringu zużycia nośników energii, wody i temperatury w reprezentatywnych pomieszczeniach.),
 28. Robót związanych z instalacją sanitarną (węzeł cieplny, kolektory słoneczne, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wodociągowa),
 29. Montażu instalacji odgromowej,
 30. Wykonania wymiany nawierzchni na terenie dziedzińca,
 31. Wykonania elementów małej architektury na terenie dziedzińca.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."