Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej

Data: 2019-11-25
Numer dokumentu:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni i przygotowanie terenu pod inwestycję,
 2. rozbiórkę istniejącego budynku podziemnego szaletu publicznego,
 3. demontaż istniejącej podziemnej stacji transformatorowej,
 4. zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej,
 5. budowę placu i ciągu pieszo-jezdnego od ul. Św. Jana do ul. Mielęckiego;
 6. budowę parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, dla autobusu, miejsc postoju taksówek;
 7. budowę miejsca postoju rowerów;
 8. wykonanie schodów terenowych;
 9. korektę rozwiązań drogowych na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Św. Jana;
 10. korektę przebiegu istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Św. Jana;
 11. budowę fontanny wraz z komorą techniczną;
 12. budowę nowych ciągów sieci wodno-kanalizacyjnej z hydrantami p.poż. wraz z punktami czerpania wody do podlewania zieleni oraz dla kurtyn wodnych;
 13. budowę kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i zbiornikiem retencyjnym;
 14. budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej (technologicznej) odwadniającej komorę wodomierzową;
 15. budowę oświetlenia zewnętrznego wraz z SOU (Szafa Oświetlenia Ulicznego);
 16. przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych Sn i nN;
 17. wykonanie zasilania urządzeń zewnętrznych tj. fontanna, studnie z rozdzielnicami, kamery;
 18. wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej w maszynowni fontanny wraz z rozdzielnicą;
 19. budowę nowej stacji transformatorowej w obudowie w kształcie słupa ogłoszeniowego;
 20. przebudowę sygnalizacji drogowo-tramwajowej w rejonie skrzyżowania ul. Dworcowej i Św. Jana;
 21. budowę ciągów sieci teletechnicznej w tym monitoringu;
 22. przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej;
 23. wymianę pokryw i ram studni kanalizacji własności Orange Polska S.A. wraz z dostawą, montażem i dostosowaniem do nowego układu drogowego;
 24. budowę kanału technologicznego;
 25. budowę systemu sączków węchowych, umożliwiających kontrolę szczelności istniejącej podziemnej sieci gazowej;
 26. przebudowę istniejącej sieci wodociągowej;
 27. budowę przyłącza wodociągowego z komorą wodomierzową wentylowaną i odwadnianą;
 28. budowę fundamentu pod świąteczną choinkę;
 29. wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej, niskiej, pnączy, trawników;
 30. wykonanie systemów nawadniania zieleni;
 31. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki rowerowe, słupki stalowe;
 32. dostawę i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
 33. dostawę i montaż tabliczki informacyjnej;
 34. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem,
 35. wdrożenie stałej organizacji ruchu.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."