Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Katowicka Infrastruktura Rowerowa - droga dla rowerów na odcinku od ronda Huchrackiego do ulicy Medyków wraz z budową kładki zlokalizowanej nad rzeką Ślepotką

Data: 2019-11-25
Numer dokumentu:

Zakres rzeczowy obejmuje:

 1. budowę ciągu rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego koloru czerwonego;
 2. budowę ciągu rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej;
 3. budowę ciągu rowerowego o nawierzchni z kruszyw naturalnych pomiędzy ul. Panewnicką, a ul. Zaruskiego;
 4. przebudowę nawierzchni ul. Zaruskiego z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego;
 5. budowę kładki w ciągu budowanej drogi rowerowej nad rzeką Ślepotką;
 6. przebudowę oświetlenia ulicznego;
 7. przebudowę sieci teletechnicznych;

 

Zakres rzeczowy zamówienia podzielony jest na 3 etapy, które obejmują w szczególności:

 

W etapie 1 od Ronda Huchrackiego km. 0+000,00 do km. 0+487,83:

 1. usunięcie drzew i krzewów,
 2. wykonanie robót rozbiórkowych w tym, frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej, usunięcie podbudowy z kruszywa, rozebranie elementów bruku,
 3. wykonanie robót ziemnych,
 4. przebudowy istniejącego przepustu,
 5. regulacji urządzeń w tym włazów, zaworów, studzienek,
 6. budowy warstwy podbudowy z tłucznia wraz ze skropieniem,
 7. budowy warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,
 8. budowy warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
 9. budowy nawierzchni z betonu asfaltowego (barwy czerwonej),
 10. budowy nawierzchni z betonu asfaltowego niebarwionego,
 11. budowy nawierzchni z kostki kamiennej (opaska skrajniowa),
 12. budowy nawierzchni z kostki brukowej,
 13. oznakowanie poziome i pionowe,
 14. rozebranie oraz ponowne wbudowanie barierek ochronnych,
 15. budowę bruków,
 16. wykonanie zieleńców,
 17. przestawienie wiat przystankowych oraz słupa ogłoszeniowego,

   

W etapie 2 od km. 0+487,83 do km. 1+346,28:

 1. usunięcie drzew i krzewów,
 2. wykonanie robót ziemnych,
 3. ułożenie geotkaniny separującej,
 4. ułożenie geosiatki komórkowej wypełnionej kruszywem,
 5. budowy warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego.
 6. oznakowanie pionowe,

 

W etapie 3 od km. 1+346,28 do km. 2+700 - ulica Medyków:

 1. usunięcie drzew i krzewów,
 2. wykonanie robót rozbiórkowych w tym, frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej, usunięcie podbudowy z kruszywa, rozebranie elementów bruku,
 3. ułożenie geotkaniny separującej,
 4. ułożenie geosiatki komórkowej wypełnionej kruszywem,
 5. wykonanie robót ziemnych,
 6. budowy warstwy podbudowy z tłucznia wraz ze skropieniem,
 7. budowy warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,
 8. budowy nawierzchni z betonu asfaltowego niebarwionego,
 9. oznakowanie pionowe,
 10. budowy bruków.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."