Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV

Data: 2018-01-15
Numer dokumentu:

​Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje:
1) roboty drogowe, w tym:
  a) rozbudowę ul. Kościuszki na odcinku od mostu nad rz. Ślepiotka (bez przebudowy obiektu) do obiektu nad torami kolejowymi (bez przebudowy obiektu) w rejonie salonu samochodowego (budynku nr 346),
  b) budowę węzła dwupoziomowego WB typu „Karo" na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej z rondem turbinowym dwupasowym,
  c) przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zjazdu pod wiadukt kolejowy,
  d) przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki (wyjazd z pod wiaduktu kolejowego) do skrzyżowania z ul. Głogowską,
  e) przebudowę ul. Harcerzy Września 1939 na odcinku od skrzyżowania z ul. Poznańską oraz ul. Zbożową do ul. Zgorzeleckiej,
  f) przebudowę skrzyżowania ul. Harcerzy Września 1939, ul. Poznańskiej oraz ul. Zbożowej,
  g) budowę łącznika pomiędzy ul. Harcerzy Września 1939 i ul. Kościuszki (łącznicą wyjazdową w kierunku centrum miasta);
  h) przebudowę ul. Małachowskiego od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Kościuszki (łącznicą wyjazdową w kierunku Skoczowa),
  i) przebudowę odcinka drogi dojazdowej (ulica bez nazwy - dojazd do punktów handlowych i niepublicznej służby zdrowia) od skrzyżowania z ul. Małachowskiego do zjazdu na nieruchomość nr 42/11,
  j) przebudowę wlotów istniejących dróg innych kategorii;
  k) przebudowę chodników i zjazdów;
  l) przebudowę zjazdów do nieruchomości;
  m) przebudowę elementów systemu odwodnienia;
  n) rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg,
2) budowę obiektów inżynierskich, w tym:
  a) wiaduktów,
  b) kładek dla pieszych,
  c) murów oporowych w technologii ścian szczelinowych,
  d) murów oporowych w technologii „monolitycznych murów kątowych"
3) budowę ekranów akustycznych,
4) wykonanie przegród anty wibracyjnych,
5) budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami, w tym:
  a) budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  b) budowa urządzeń oczyszczających i wylotu wód opadowych i roztopowych,
  c) budowę pompowni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego,
  d) renowację istniejącej kanalizacji.
6) przebudowę kanalizacji sanitarnej,
7) budowę kanału technologicznego służącego do celów zarządzania i sterowania ruchem drogowym, w tym:
  a) budowę rurociągów kanalizacji pierwotnej,
  b) budowę kablowych studni teletechnicznych,
  c) budowę przepustów dla urządzeń sterowania ruchem zlokalizowanych na projektowanym odcinku drogi,
8) przebudowę sieci wodociągowej,
9) przebudowę sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,
10) przebudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
11) przebudowę sieci oświetlenia TAURON,
12) przebudowę sieci oświetlenia i zasilania urządzeń Miasta Katowice,
13) przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.,
14) przebudowę sieci telekomunikacyjnych pozostałych operatorów: UPS, Cosmos, 3S, Netia, Sileman, SITEL,
15) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe,
16) roboty ziemne,
17) wycinkę drzew i krzewów,
18) przebudowę istniejących ogrodzeń posesji,
19) wykonanie zieleni urządzonej - nasadzeń w zakresie:
  a) grup drzew i krzewów tworzących zieleń krajobrazową,
  b) pnączy ekranów akustycznych,
  c) trawników,
20) wykonanie umocnienia skarp i poboczy, w tym terenów po rekultywacji,
21) opracowanie projektu i wdrożenie czasowej organizacji ruchu,
22) wdrożenie stałej organizacji ruchu,
23) dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
24) pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas trwania realizacji inwestycji.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."