Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

​Często kontaktujesz się z nami elektronicznie na przykład za pomocą poczty elektronicznej. Taka sytuacja powoduje, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie, który nam podajesz w korespondencji, a także automatycznie otrzymujemy Twój adres e-mail. Poniżej chcemy wyjaśnić cele i zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w takich przypadkach.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO - informuję, że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach,

przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2.    Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a)    pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,

b)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w przypadku odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną (e-mail) lub

b.    art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. w przypadku obowiązku organu udzielenia odpowiedzi na Pana pismo/wniosek przesłane drogą elektroniczną (e-mail) lub

c.    art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

4.    Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w tym przepisów dotyczących archiwizacji akt.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo żądania (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych):

a)    dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)    ich sprostowania,

c)    usunięcia,

d)    ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

e)    przenoszenia danych.

7.    W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

8.    Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.    Podanie danych osobowych może być dobrowolne lub jest wymogiem ustawowym niezbędnym do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie drogą elektroniczną (e-mail) lub rozpatrzenia złożonego wniosku.

10.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."