Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

 Zdjęcie0385.jpgZdjęcie0390.jpg

 

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMIA) obejmuje aktualnie 274 kamery i gromadzi następujące dane:

  • obraz wideo zarejestrowany przez kamery monitoringu,
  • numery rejestracyjne samochodów przejeżdżających przez punkty drogowe, na których zainstalowane są kamery LPR – kamery dedykowane do odczytywania tablic rejestracyjnych,
  • system KISMIA wyposażony jest w zaawansowany system analizy materiału wideo, który w sposób ciągły analizuje obraz wideo z kamer i generuje informacje opisujące obrazy z każdej kamery w bazie danych (w postaci metadanych np. wielkość obiektu, rodzaj obiektu kolor, kierunek poruszania się , prędkość itp.).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY KISMIA NA TERENIE MIASTA KATOWICE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 

2.    Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;

3.    Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny KISMIA przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

5.    Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności pracownikom Straży Miejskiej, Policji, firmy ochroniarskiej, podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych z monitoringu na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura).

 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 30 dni[1]. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

7.    W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9.    Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Mapa z graficzną lokalizacją punktów kamer monitoringu KISMIA.

mapa_2021.png

Kliknij, aby pobrać dokładny wykaz lokalizacji kamer monitoringu KISMIA w 2021 roku (pdf.)


[1] Po upływie 30 dni materiał jest automatycznie nadpisywany. Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sądy) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 30 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku (podmioty publiczne i prywatne) o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem, na okres do 3 miesięcy od daty rejestracji. Wniosek należy złożyć pisemnie do Wydziału Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, ul. Francuska 70. Wniosek powinien zawierać m.in.: lokalizację kamery, okres w którym wystąpiło zdarzenie, powód złożenia wniosku.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."