Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Biuro Zarządzania Energią

Adres: Rynek 1, pok. 206
Telefon: (032) 2593-298
Email: energia@katowice.eu
Zadania:

1. Nadzór i koordynacja działań związanych z utrzymywaniem jednolitej bazy danych dotyczącej zapotrzebowania Miasta w nośniki energii oraz jej bieżąca weryfikacja. 2. Opracowanie okresowych analiz związanych z bilansem nośników energii.

3. Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu programów dotyczących poprawy efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz monitorowanie efektów uzyskanych w wyniku ich realizacji.

4. Monitorowanie i bieżąca aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

5. Opracowanie wskaźników dotyczących realizacji dokumentów strategicznych związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.

6. Realizacja i koordynacja działań związanych z bezinwestycyjnym obniżeniem kosztów
za zużyte nośniki energii.

7. Koordynacja działań związanych z monitoringiem online dla nośników energii.

8. Opracowanie sprawozdań, projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią.

9. Opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.

10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami zewnętrznymi oraz innymi gminami w zakresie zintegrowania działań prowadzących do efektywnego wykorzystania energii.

11. Administrowanie strony internetowej www.katowice.energiaisrodowisko.pl.

12. Prowadzenie Miejskiego Centrum Energii.


Pracownicy:

Kierownik Biura Daniel WolnyKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice