Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 203
Telefon: (32) 2593 802
Email: bhp@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska należy w szczególności:


1. Prowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy /bhp/.

2. Sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

5. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń w zakresie bhp:

a/ organizowanie i prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie bhp nowoprzyjętych pracowników. Informowanie o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

b/ prowadzenie ewidencji przeszkolonych pracowników i wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie bhp.

6. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.

7. Prowadzenie spraw dotyczących badań profilaktycznych, w tym współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Urzędu.

8. Uczestniczenie w pracach powołanej przez Prezydenta komisji bhp oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

9. Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, programów, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp.

10. Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy przy przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków bhp.

11. Przeprowadzenie kontroli stanu bhp w pomieszczeniach Urzędu.

12. Ustalanie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

13. Sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłaty pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia.

14. Udzielanie jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

15. Dokonywanie co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych oraz określanie kierunków poprawy tego stanu.


Główny Specjalista ds. BHP Ewa JaworskaKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."