Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Bogumił Sobula

Adres: 40-098 Katowice, ul.Młyńska 4
Numer pokoju: 512
Telefon: (32) 2593-235
Email: bogumil.sobula@katowice.eu


Urodził się w Krakowie, w 1966 r., od prawie 50 lat mieszkaniec Katowic.

Absolwent Politechniki Śląskiej (inżynier budownictwa) i studiów podyplomowych programu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia niezbędne do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Od prawie 30 lat jest związany zawodowo z samorządem miasta Katowice – kolejno jako: strażnik, zastępca komendanta i komendant Straży Miejskiej, pełnił również funkcję naczelnika Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Organizacji i Zarządzania. Obecnie jest pierwszym zastępcą Prezydenta Miasta Katowice, któremu podlegają kwestie rozwoju miasta, transportu, mieszkalnictwa, obsługa inwestorów i realizacja miejskich inwestycji oraz sprawuje nadzór właścicielski nad katowickimi spółkami.


Zadania:

Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice Bogumiłowi Sobuli podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Transportu,
2/ Wydział Budynków i Dróg:
a/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
b/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
3/ Wydział Monitorowania Inwestycji,
4/ Wydział Nadzoru Właścicielskiego:
a/ Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia",
b/ Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach
5/ Wydział Obsługi Inwestorów

6/ Wydział Rozwoju Miasta

Oświadczenia majątkowe.

Waldemar Bojarun

Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Numer pokoju: 403
Telefon: (32) 2593-234
Email: waldemar.bojarun@katowice.eu


Waldemar Bojarun,  syn Pawła; (ur. 8 grudnia 1972), urzędnik administracji rządowej oraz samorządowej, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach (1993-1999), rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice (1999-2010) oraz Naczelnik Wydziału Promocji (od 2007 roku); działacz społeczny, znana postać życia publicznego aglomeracji katowickiej.

Absolwent politologii samorządowej na Uniwersytecie Śląskim

Od najmłodszych lat zaangażowany w inicjatywy, sprzyjające tworzeniu i rozwojowi demokracji w społecznościach lokalnych. Już jako uczeń, a następnie student współtworzył strukturę sejmików uczniowskich oraz parlamentu dzieci i młodzieży województwa katowickiego (później śląskiego). Doświadczenia z tego okresu wykorzystał w późniejszej pracy zawodowej. Jego kreatywność pomogła z sukcesem stworzyć zintegrowany system informacyjny oraz promocyjny dla samorządu Miasta Katowice, a z czasem do wypromowania spójnego wizerunku Katowic, jako politycznego, gospodarczego i kulturalnego lidera regionu.

Był odznaczany Brązowym Krzyżem Zasługi (1998), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004) oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2019). Prywatnie: w związku małżeńskim z Jolantą. Państwo Bojarunowie mają dwoje dzieci, Alicję i Pawła.


Zadania:

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Waldemarowi Bojarunowi podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Architektury i Budownictwa,

2/ Wydział Edukacji i Sportu:

a/ przedszkola,

b/ szkoły,

c/ placówki oświatowe,

d/ Centrum Usług Wspólnych,

e/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

3/ Wydział Kultury:

a/ Muzeum Historii Katowic,

b/ Miejski Dom Kultury „Koszutka”,

c/ Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”,

d/ Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”,

e/ Miejski Dom Kultury „Ligota”,

f/ Miejski Dom Kultury „Południe”,

g/ Miejska Biblioteka Publiczna ,

h/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA,

i/ Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”,

j/ Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia

k/ Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek;

4/ Biuro Konserwatora Zabytków,

5/ Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych.

Oświadczenia majątkowe.

Mariusz Skiba

Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Numer pokoju: 414
Telefon: (32) 2538-483
Email: mariusz.skiba@katowice.eu


Wychował się i mieszka w Katowicach. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego i zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim. Pracował w Urzędzie Miasta Katowice oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Katowice. Pracował w Komisjach Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska, gdzie od 2013 roku był jej Przewodniczącym.


Od 2008 roku pełni funkcję Skarbnika Komitetu Powiatowego PiS. W latach 2007-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Następnie koordynował prace zespołu złożonego z mieszkańców Piotrowic i Ochojca, który doprowadził do odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w roku 2012. Hobbystycznie uprawia koszykówkę i bieganie. W tej ostatniej dyscyplinie bierze co roku udział w imprezie „Bieg Korfantego'. Czas wolny lubi spędzać aktywnie w górach i z rodziną.


Zadania:

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Mariuszowi Skibie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki,

2/ Wydział Kształtowania Środowiska:

a/ Katowickie Cmentarze Komunalne,

b/ Zakład Zieleni Miejskiej;

3/ Wydział Spraw Obywatelskich:

a/ Zakład Targowisk Miejskich

4/ Wydział Funduszy Europejskich,

5/ Wydział Klimatu i Energii,

6/ Biuro Geologii i Górnictwa.Oświadczenia majątkowe.

Jerzy Woźniak

Adres: 40-098 Katowice, ul.Młyńska 4
Numer pokoju: 414
Telefon: (32) 2593-230
Email: jerzy.wozniak@katowice.eu

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami prawa handlowego oraz pełnienia w nich funkcji nadzorczych.

Przewodniczący Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka oraz członek SLD.

Prywatnie mąż Doroty i ojciec Mikołaja.


Zadania:

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Jerzemu Woźniakowi podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:


1/ Wydział Polityki Społecznej:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

b/ Dom Pomocy Społecznej „Przystań”,

c/ Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”,

d/ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 1,

e/ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 2,

f/ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 3,

g/ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 4,

h/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5,

i/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6,

j/  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7,

k/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8,

l/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9,

ł/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10,

m/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11,

n/ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12,

o/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,

p/ Żłobek Miejski,

r/ Powiatowy Urząd Pracy;

2/ Wydział Uprawnień Komunikacyjnych,

3/ Wydział Administracyjny,

4/ Wydział Informatyki,

5/ Urząd Stanu Cywilnego,

6/ Miejski Rzecznik Konsumentów.

Oświadczenia majątkowe.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."