Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Bogumił Sobula

Adres: 40-098 Katowice, ul.Młyńska 4
Numer pokoju: 512
Telefon: (32) 2593-235
Email: bogumil.sobula@katowice.eu


51 lat, inżynier budownictwa - absolwent Politechniki Śląskiej, i studiów podyplomowych Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Od 24 lat związany zawodowo z samorządem miasta Katowice; kolejno jako: strażnik, zastępca komendanta i komendant Straży Miejskiej, naczelnik: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, i Wydziału Organizacji i Zarządzania.

M. in. - organizator Miejskiego Centrum Ratownictwa, i Biura Obsługi Mieszkańców (w jego nowej formie).


Zadania:

Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Katowice, zwanemu Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłowi Sobuli podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Organizacji i Zarządzania,
2/ Wydział Transportu,
3/ Wydział Budynków i Dróg:
a/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
b/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
4/ Wydział Inwestycji,
5/ Wydział Nadzoru Właścicielskiego:
a/ Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia",
b/ Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,
6/ Wydział Obsługi Inwestorów.

Oświadczenia majątkowe.

Waldemar Bojarun

Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Numer pokoju: 403
Telefon: (32) 2593-234
Email: waldemar.bojarun@katowice.eu


Waldemar Bojarun,  syn Pawła; (ur. 8 grudnia 1972), urzędnik administracji rządowej oraz samorządowej, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach (1993-1999), rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice (1999-2010) oraz Naczelnik Wydziału Promocji (od 2007 roku); działacz społeczny, znana postać życia publicznego aglomeracji katowickiej.

Absolwent politologii samorządowej na Uniwersytecie Śląskim

Od najmłodszych lat zaangażowany w inicjatywy, sprzyjające tworzeniu i rozwojowi demokracji w społecznościach lokalnych. Już jako uczeń, a następnie student współtworzył strukturę sejmików uczniowskich oraz parlamentu dzieci i młodzieży województwa katowickiego (później śląskiego). Doświadczenia z tego okresu wykorzystał w późniejszej pracy zawodowej. Jego kreatywność pomogła z sukcesem stworzyć zintegrowany system informacyjny oraz promocyjny dla samorządu Miasta Katowice, a z czasem do wypromowania spójnego wizerunku Katowic, jako politycznego, gospodarczego i kulturalnego lidera regionu.

Był odznaczany Brązowym Krzyżem Zasługi (1998) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004). Prywatnie: w związku małżeńskim z Jolantą. Państwo Bojarunowie mają dwoje dzieci, Alicję i Pawła.


Zadania:

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Waldemarowi Bojarunowi podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
2/ Wydział Edukacji i Sportu
a/ przedszkola,
b/ szkoły,
c/ placówki oświatowe,
d/ Centrum Usług Wspólnych,
e/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
3/ Biuro Konserwatora Zabytków,
4/ Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych.

Oświadczenia majątkowe.

Marzena Szuba

Adres: 40-098 Katowice ul.Młyńska 4
Numer pokoju: 414
Telefon: (32) 2593--230
Email: marzena.szuba@katowice.eu


Marzena Szuba, powołana na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Katowice w dniu 9 grudnia 2014r.

Urodzona w 1976r. w Pyskowicach, mieszka w Gliwicach.

Pracę w samorządzie rozpoczęła w 1999r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w Gabinecie Marszałka dr Jana Olbrychta. Od 2003 r. związana zawodowo z Urzędem Miasta Katowice, a konkretnie polityką miejską i pozyskiwaniem Funduszy Europejskich.

Jako Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich - przedstawiciel Prezydenta m.in. jako: stały zastępca w pracach Komitetu Koordynacyjnego NSRO, Komitetu Monitorującego PO IiŚ na lata 2007-2013, w pracach Komisji Unii Metropolii Polskich ds. funduszy UE i Stowarzyszenia Eurocities a także stały zastępca Prezydenta Miasta Katowice w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych, Kierunek - Politologia, Specjalność - samorządowa.

Wykształcenie uzupełniające: KSAP - Urzędnik w środowisku międzynarodowym; SGH - Fundusze Europejskiej; Studium Prawa Europejskiego w Warszawie/Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi - Prawo Europejskie-administracja publiczna; Studium Prawa Europejskiego -Coachcing w pracy menedżerów i kadry kierowniczej; posiada Certyfikat PRINCE2.


Zadania:

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Marzenie Szubie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Kultury:
a/ Muzeum Historii Katowic,
b/ Miejski Dom Kultury „Koszutka',
c/ Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec',
d/ Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie',
e/ Miejski Dom Kultury „Ligota',
f/ Miejski Dom Kultury „Południe',
g/ Miejska Biblioteka Publiczna,
h/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
i/ Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum',
j/ Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia',
k/ Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia',
l/ Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek;
2/ Wydział Polityki Społecznej:
a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
b/ Dom Pomocy Społecznej „Przystań',
c/ Dom Pomocy Społecznej „Zacisze',
d/ Dom Dziecka „Tęcza',
e/ Dom Dziecka „Stanica',
f/ Dom Dziecka „Zakątek',
g/ Żłobek Miejski,
h/ Powiatowy Urząd Pracy;
3/ Wydział Geodezji,
4/ Wydział Funduszy Europejskich,
5/ Wydział Rozwoju Miasta;

Oświadczenia majątkowe.

Mariusz Skiba

Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Numer pokoju: 414
Telefon: (32) 2538-483
Email: mariusz.skiba@katowice.eu


Wychował się i mieszka w Katowicach. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego i zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem europejskim. Pracował w Urzędzie Miasta Katowice oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Katowice. Pracował w Komisjach Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska, gdzie od 2013 roku był jej Przewodniczącym.


Od 2008 roku pełni funkcję Skarbnika Komitetu Powiatowego PiS. W latach 2007-2011 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec. Następnie koordynował prace zespołu złożonego z mieszkańców Piotrowic i Ochojca, który doprowadził do odtworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 w roku 2012. Hobbystycznie uprawia koszykówkę i bieganie. W tej ostatniej dyscyplinie bierze co roku udział w imprezie „Bieg Korfantego'. Czas wolny lubi spędzać aktywnie w górach i z rodziną.


Zadania:

Wiceprezydentowi Miasta Katowice Mariuszowi Skibie podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta:

1/ Wydział Kształtowania Środowiska:
a/ Katowickie Cmentarze Komunalne,
b/ Zakład Zieleni Miejskiej;
2/ Wydział Informatyki,
3/ Wydział Administracyjny,
4/ Wydział Spraw Obywatelskich:
a/ Zakład Targowisk Miejskich;
5/ Wydział Uprawnień Komunikacyjnych,

6/ Urząd Stanu Cywilnego,
7/ Biuro Geologii i Górnictwa,

8/ Biuro Zarządzania Energią,

9/ Miejski Rzecznik Konsumentów.

Oświadczenia majątkowe.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice