Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Ośrodki szkolenia kierowców/Instruktorzy/Wykładowcy

 

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

  

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

 

Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy

 

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

 

Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych

 

Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta

 

Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatech doskonalenia zawodowego

 

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

 

Przekazanie informacji o podjęciu/zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych

 

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań

 

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców:

http://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/Rejestry/dokument.aspx?idr=99002&menu=653


 


 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice