Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

PRZEDŁUŻENIE OKRESU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA

Data: 2011-03-07

Wymagane dokumenty

 • wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości (lub wszystkich współużytkowników wieczystych) złożony w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem wygaśnięcia użytkowania wieczystego ustalonym w umowie użytkowania wieczystego zawartej przez wnioskodawcę lub jego poprzednika prawnego.

Wniosek winien zawierać informację na temat oczekiwanej długości dalszego okresu użytkowania wieczystego (możliwe przedłużenie na dalszy okres od 40 do 99 lat licząc od terminu wygaśnięcia użytkowania wieczystego).

 • aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku

 • w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna - oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna - kserokopia rejestru sądowego oraz odpowiednich upoważnień dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej.

Opłata skarbowa

 • brak

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Wnioski składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1, I piętro stanowisko nr 21, 22) lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem

Gdzie można uzyskać informacje na temat stanu realizacji wniosku

 • Wydział Gospodarki Mieniem - ul. Młyńska 4, VI piętro

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • 2 miesiące licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku

Dodatkowe informacje

 • Postępowanie kończy się aktem notarialnym. Koszty aktu oraz opłatę sądową z tytułu wpisu w księdze wieczystej nowego terminu wygaśnięcia użytkowania wieczystego ponosi wnioskodawca

 • Użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem o „przedłużenie' wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem wygaśnięcia użytkowania wieczystego jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu tego terminu

 • Podstawa - art. 236 § 2 kodeksu cywilnego

   

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."