Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wykaz spraw załatwianych w Biurze Konserwatora Zabytków

 • Wykaz spraw załatwianych w Biurze Konserwatora Zabytków:

  1.Opiniowanie projektów budowlanych, programów konserwatorskich, zakresów prac ujętych w zgłoszeniach.
  2.Określanie warunków konserwatorskich do decyzji ustalającej warunki zabudowy dla planowanych inwestycji.
  3.Opiniowanie projektów reklam i tablic informacyjnych.
  4.Opracowywanie wytycznych konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Wnioski i dokumentację należy składać do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych Wydział Budownictwa zwraca się do Biura Konserwatora Zabytków o opinię konserwatorską.
  Biuro Konserwatora Zabytków udostępnia do wglądu Studium historyczno - urbanistyczne miasta Katowice zawierające zdjęcia archiwalne budynków zabytkowych, historię rozwoju dzielnic miasta, informacje o historycznych kamienicach, zespołach urbanistycznych, zabudowie przemysłowej i inne.
  Informacje udzielane są w formie ustnej lub pisemnej.

  Pracownikami Biura Konserwatora Zabytków, z którymi można uzgadniać sprawy związane z ww. zadaniami są:

          mgr inż. arch. Anna Domanik -  Growiec - główny specjalista w Biurze Konserwatora 

          Zabytków (tel. 032/2593-448) w zakresie dzielnic:

          Śródmieście (na południe od torów kolejowych), Ligota, Panewniki, Brynów, Giszowiec, 

          Nikiszowiec, Janów, Piotrowice.


         mgr inż. arch. Ewa Kowalówka - inspektor w Biurze Konserwatora Zabytków

        (nr tel. 032/2-593-446) w zakresie dzielnic: północna część Śródmieścia (od torów kolejowych),

         Koszutka, Dąb, Załęże, Józefowiec, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice