Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice o ustaleniu wzorów wniosku, umowy i sprawozdania o udzielenie dotacji

Data: 2015-05-28
 • Zarządzenie nr 755/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 marca 2012 r.

  w sprawie ustalenia wzorów wniosku i umowy o udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegającego na pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
   Ustala się następujące wzory dokumentów związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków :
  1) wzór wniosku – załącznik nr 1
  2) wzór umowy - załącznik nr 2
  3) wzór sprawozdania – załącznik nr 3
  w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.Informacja o  źródłach pozyskiwania dotacji:

Biuro Konserwatora Zabytków informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyjmowane są wnioski o przyznanie dotacji z budżetu miasta Katowice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Termin składania wniosków: do dnia 15 sierpnia bieżącego roku na rok budżetowy następny (w którym zadanie planowane jest do realizacji).

Wszelkich informacji udziela kierownik biura Bolesław Błachuta (tel. 32/2593-439, a-mail: bkz@katowice.eu, inspektor Monika Nowak (tel. 32/2593430, a-mail: monika.nowak@katowice.eu).

Poza budżetem Miasta Katowice istnieją możliwości ubiegania się o pozyskanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z nastęujących źródeł:

- Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, ulica Francuska 12, 40-015 Katowice. Adres strony internetowej: www.wkz.katowice.pl

- Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. Adres strony internetowej: www.mkidn.gov.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Kultury siedziba: ul. Reymonta 34, poczta: ulica Ligonia 46, 40-037 Katowice. Adres strony internetowej: www.slaskie.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji oraz dofinansowania a także terminów naboru i rozpatrywania wniosków dostępne sa na podanych powyżej stronach internetowych urzędów.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Rady MIasta w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice