Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na okres XI 2015 do X 2019 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr XVII/298/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w składzie:

 

Dariusz Łyczko - radny Rady Miasta Katowice

 

Marcin Mikulski - prezes Stowarzyszenia 'Aktywne Życie'

 

Barbara Grześ - prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach

 

Joanna Zarzycka - prezes Stowarzyszenia 'FAON'

 

Jadwiga Jarząb- zastępca Przewodniczącej Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom

Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie'w Katowicach Piotrowicach.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera się na okres jednego roku. W dniu 2 grudnia 2015 r. Uchwałą nr 1 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wybrano skład nowego Prezydium:

 

Marcin Mikulski - przewodniczący Rady

 

Barbara Grześ - wiceprzewodnicząca Rady

 

Joanna Zarzycka - sekretarz Rady

 

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

  • realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560).

 

Kontakt z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez sekretariat Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych tel. (032) 25 93 207, e-mail: agnieszka.glowacka@katowice.eu lub drogą korespondencyjną na adres:

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1

40-003 Katowice

 

 

 

 

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."