Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu hodowli zwierząt i drobiu

Wymagane dokumenty

 • zaświadczenie wydaje się na wniosek strony

 

Opłata skarbowa

 • opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł należy dokonać przelewem:
  PKO BP S.A.
  nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 /z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o prowadzeniu hodowli zwierząt i drobiu/

 

 Gdzie należy złożyć dokumenty

 • Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, stanowisko Działalności Gospodarzcej nr: 30, 31 lub 32

 

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

 • Wydział Spraw Obywatelskich Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa, ul. Rynek 1, pokój 508.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • 7 dni od daty złożenia wniosku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o prowadzeniu hodowli zwierząt i drobiu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście i przechowywane w archiwum państwowym
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d ).
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice