Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu kultury

Wymagane dokumenty:      

 • Oferta realizacji projektu kulturalnego;
 • Kserokopia dokumentów:
  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru działalności gospodarczej, innego rejestru lub wyciąg z ewidencji potwierdzający statuts prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
    

 Gdzie należy złożyć  w/w dokumenty:

 • Kancelaria Podawcza Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki,

  załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z Art. 35 KPA
 • dokumenty należy złożyć w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia zadania tj. w terminie umożliwiającym rozpatrzenie oferty oraz zawarcie stosownej umowy przed datą rozpoczęcia zadania;

Dodatkowe informacje:

 • podstawa prawna:

- Ustawa o samorządzeni gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 poz.153 z pózn. zm.);

- Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na dany rok;

- Uchwała Nr XX/277/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 20 marca 2000r. w sprawie kierunków działań Miasta Katowice w zakresie kultury i ochrony zabytków.

wzór oferty.doc    
wzór oferty.odt    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."