Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak informacji do wyświetlenia

PRZYZNAWANIE NAGRÓD W RAMACH PROMOCJI MŁODYCH TWÓRCÓW KULTURY

Data: 2015-02-12

Wymagane dokumenty

 • wniosek zawierający:

  - uzasadnienie udziału w przedsięwzięciu (termin, miejsce),

  - kosztorys przedsięwzięcia,

  - życiorys artystyczny,

  - opinie 2 autorytetów w danej dziedzinie (w tym jedna z

    uczelni, szkoły macierzystej, związku lub stowarzyszenia),

  - oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia sprawozdania z

    realizacji przedsięwzięcia zarówno finansowego jak i

    merytorycznego. Składane sprawozdania powinny być

    opatrzone własnoręcznym podpisem

          

Gdzie należy złożyć dokumenty

 • UM Katowice Rynek 1, Kancelaria - punkt podawczy

Gdzie można uzyskać informację o przyznaniu nagrody


 

       • Wydział Kultury UM Katowice, ul.3 Maja 7, pok.208, tel. 0/32 25-93-705

 

Kto może odebrać dokumenty

 • wnioskodawca

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 • bez zbędnej zwłoki,
  załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z Art. 35 KPA

Dodatkowe informacje

 • podstawa prawna:

          Uchwała Nr XX/277/2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 20 marca 2000r. w sprawie kierunków działań  Miasta Katowice w zakresie kultury i ochrony zabytków,

          Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 50/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Promocji Młodych Twórców Kultury,

          Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 71/2015 z dnia 04 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie Promocji Młodych Twórców Kultury.

          Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 1209/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Promocji Młodych Twórców Kultury.
        Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 467/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Promocji Młodych Twórców Kultury.


Tekst jednolity Regulaminu przyznawania nagród w ramach zadania „promocja młodych twórców kultury”:

1. Celem nagrody jest pomoc w rozwoju talentów młodych artystów, a tym samym promocja Katowic w kraju i
    za granicą.
2. Promocja młodych twórców kultury odbywa się poprzez przyznanie nagrody przeznaczonej na dofinansowanie
    ich udziału w krajowych i zagranicznych konkursach, festiwalach, kursach, przeglądach, plenerach,
    wystawach, warsztatach, itp. Nagrodą nie są objęte różne formy dokształcania (studia w kraju i za granicą,
    studia podyplomowe).
3. Nagrodę może otrzymać osoba spełniająca następujące warunki:
     1) mieszkaniec mający stałe zameldowanie w Katowicach,
     2) uczeń, student lub absolwent szkoły bądź uczelni artystycznej,a także szkół i uczelni posiadających wydziały lub kierunki o profilu artystycznym,
     3) wiek do 35 lat (będzie brany pod uwagę rok urodzenia ).
4. Osoba ubiegająca się o nagrodę zobowiązana jest przedłożyć:
     1) wniosek zawierający uzasadnienie udziału w przedsięwzięciu  (termin, miejsce),
     2) kosztorys przedsięwzięcia,
     3) życiorys artystyczny (należy uwzględnić dotychczasowe osiągnięcia artystyczne),
     4) opinie dwóch autorytetów w danej dziedzinie (w tym jedna z uczelni, szkoły macierzystej,
         związku lub stowarzyszenia),
     5) oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia zarówno
         finansowego jak i merytorycznego (jak w pkt.9). Składane sprawozdania powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
5. Nagroda może stanowić do 50% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. złotych w danym roku kalendarzowym. Zespół Ekspertów opiniuje zgłoszone wnioski oraz proponuje wysokość nagród.
6. Wnioski o przyznanie nagrody adresowane są do Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Katowice.
7. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje przewodniczący Zespołu Ekspertów Promocji Młodych
    Twórców Kultury wraz z Naczelnikiem Wydziału Kultury.
8. Wydział Kultury dokonuje wszelkich rozliczeń w tym zakresie. W rozliczeniu nie są brane pod uwagę koszty wyżywienia poniesione przez wnioskodawcę.
9. Osoba, która otrzymała nagrodę, zobowiązana jest do złożenia w Urzędzie Miasta Katowice sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w ciągu 14 dni po jego zakończeniu i bezwzględnego przestrzeganiu w/w terminu
10.Roczne sprawozdanie dot. przyznania nagród Wydział Kultury przedstawia Prezydentowi Miasta
    Katowice do 31 stycznia następnego roku.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."