Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wyrażenie zgody na podnajem części lokalu mieszkalnego z zasobu miasta Katowice na prowadzenie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

 • wniosek/podanie wraz z opinią Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zawierającą informacje dotyczącą lokalu mieszkalnego (główny najemca, zadłużenie, powierzchnia, ilość zameldowanych osób)

Opłata skarbowa

 • nie podlega opłacie skarbowej,

Sposób złożenia dokumentów

 • wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach - stanowisko nr 20 i 21 Wydziału Budynków i Dróg
 • za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną w Wydziale Budynków i Dróg,
 • za pośrednictwem poczty

Dodatkowe informacje

wniosek powinien zawierać kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, na rzecz którego będzie podnajmowana część lokalu mieszkalnego lub jego dane wraz z nr NIP


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem rozpatrzenia wniosku o podnajem części lokalu mieszkalnego z zasobu miasta Katowice na prowadzenie działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz ustawy Kodeks cywilny;
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie podnajmu części lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej, przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d RODO);
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o podnajem części lokalu mieszkalnego z zasobu miasta Katowice na prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."