Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Rozkładanie na raty, odroczenie terminu płatności, umarzanie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległości czynszowych wobec najemców lokali użytkowych oraz garaży

Wymagane dokumenty

 • wniosek

Opłata skarbowa

 • wniosek nie podlega opłacie skarbowej,

Sposób złożenia dokumentów

 • wniosek należy złożyć w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach,
 • za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów

 • w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5,
 • za pośrednictwem poczty

Dodatkowe informacje

 • szczegółowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Grażyńskiego 5 w Katowicach tel. 322582-021


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległości czynszowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO oraz ustawy Kodeks cywilny;
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie  rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległości czynszowych, przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d RODO);
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaległości czynszowych;
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice