Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wynajem poza przetargiem wolnych garaży zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, które dwukrotnie w przetargu nie znalazły oferentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oświadczenie, że zainteresowany nie posiada zobowiązań wobec Miasta Katowice z tytułu podatków, najmu, dzierżaw (dostępne w zakładce Formularze)

Opłata skarbowa

 • wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Sposób złożenia dokumentów

 • wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach – stanowisko nr 20 i 21 Wydziału Budynków i Dróg
 • za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną w Wydziale Budynków i Dróg
 • za pośrednictwem poczty

Dodatkowe informacje

Wykaz garaży do oddania w najem poza przetargiem znajduje się:
• na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach,
• w Oddziałach Eksploatacji Budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
• na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice - http://www.katowice.eu/urzad-miasta/nieruchomości w kategorii Wykaz Lokali do oddania w najem poza przetargiem


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie oddania w najem garażu poza przetargiem i podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy garażu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e  RODO oraz ustawy Kodeks cywilny;
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie zawarcia umowy najmu garażu, przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d RODO);
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o oddanie w najem garażu poza przetargiem;
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice