Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Przedłużanie uprawnień do ulgi w wysokości 50% stawki czynszu za najem garaży (zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach) inwalidom lub kombatantom oraz najemcom, których współmałżonek lub osoba pozostająca na ich utrzymaniu jest inwalidą lub kombatantem

Wymagane dokumenty

  • wniosek ,
  • kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego, iż najemca garażu jest osobą niepełnosprawną lub kombatantem bądź współmałżonek lub osoba pozostająca na jego utrzymaniu jest osobą niepełnosprawną lub kombatantem (oryginał do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy składaniu wniosku),
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego z aktualnym badaniem technicznym (oryginał do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy składaniu wniosku),
  • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania dostępny poniżej),

Opłata skarbowa

  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Sposób złożenia dokumentów

  • wniosek należy złożyć w  Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach – stanowisko nr 20 i 21 Wydziału Budynków i Dróg
  • za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów

  • osobiście lub przez osobę upoważnioną w Wydziale Budynków i Dróg,
  • za pośrednictwem poczty

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych + klauzula informacyjna.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice