Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wyłonienie najemców wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m kw. stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice oraz lokali mieszkalnych niestanowiących mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne w drodze przetargu

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie udziału w przetargu, które powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika przetargu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • adres lokalu, którego zgłoszenie dotyczy,
 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów potwierdzającego wiarygodność płatniczą oferenta,
 • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, z warunkami umowy o wykonanie remontu oraz warunkami umowy najmu lokalu mieszkalnego o czynszu ustalonym w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent nie posiada zobowiązań wobec Miasta Katowice z tytułu m.in. najmu, bezumownego zajmowania lokalu i roszczenia regresowego

Opłata skarbowa

 • nie podlega opłacie skarbowej, natomiast może jej podlegać ewentualne pełnomocnictwo (17zł), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób złożenia dokumentów

 • w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach - stanowiska nr 20-21 Wydziału Budynków i Dróg,
 • za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów

 • osobiście lub przez osobę upoważnioną - w Wydziale Budynków i Dróg, Referacie Lokali Mieszkalnych /Rynek 1, II piętro, pok. 214/,
 • za pośrednictwem poczty

Dodatkowe informacje

 • Ogłoszenie o przetargu zamieszczane jest w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach i na stronie internetowej Urzędu Miasta - http://www.katowice.eu
  Regulamin przetargu dostępny jest w Wydziale Budynków i Dróg, Referacie Lokali Mieszkalnych /II piętro, pok. 214/
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice