Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wskazanie w drodze przetargu najemców wolnych lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Wymagane dokumenty

 • zgłoszenie udziału w przetargu

 

Dodatkowe informacje

Ogłoszenia o organizowanych przetargach podawane są do publicznej wiadomości :

 • w prasie lokalnej,
 • na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 w Katowicach
 • w Oddziałach Eksploatacji Budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice - http://www.katowice.eu/urzad-miasta/nieruchomości w kategorii Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem umożliwienia udziału w przetargu na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach i podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO oraz ustawy Kodeks cywilny;
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO, pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d RODO);
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w przetargu;
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice