Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów Miasta Katowice i własności budynków lub lokali przez państwowe i komunalne instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, które zarządzały tymi nieruchomościami w dniu 5.12.1990r. - art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz.U z 2014  poz. 518 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • odpis z rejestru instytucji kultury
  • dokument potwierdzający prawo zarządu zgodnie z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.02.1998r. w sprawie przepisów wykonawczych dot. uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120 z późn. zmn.)
  • mapa terenu z wrysowaną lokalizacją

Opłata skarbowa

  • brak opłaty skarbowej

Gdzie należy złożyć dokumenty

  • Urząd Miasta Katowice, Biuro Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 I piętro stanowisko nr 21, 22) lub pocztą

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

  • postępowanie kończy się decyzją administracyjną, którą wnioskodawca może odebrać osobiście w Wydziale Gospodarki Mieniem, ul. Młyńska 4, VIp., pok. 606 lub zostanie przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Kto może odebrać dokumenty

  • strona postępowania

Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • minimum 1 rok lub dłużej w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice