Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Nabywanie nieruchomości w zamian za zobowiązania podatkowe

Wymagane dokumenty

  • wniosek zawierający dane dot. zakresu rzeczowo-finansowego majątku oraz rodzaj kompensowanych zobowiązań
  • opis nieruchomości (nr działki, karta mapy, obręb, KW; dane charakteryzujące składnik budowlany: kubatura, pow. użytkowa, stan techniczny budynków, informacje o aktualnym wykorzystaniu obiektów, szacunkowych kosztach utrzymania)
  • mapę własnościową z zaznaczoną w kolorze czerwonym granicą terenu objętego wnioskiem
  • kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (odpis KW, wypis z rejestru gruntów ... )
  • kserokopie dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy ( np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ... )
  • w przypadku wyrażenia wstępnej zgody przez Prezydenta Miasta Katowice wniosek w trakcie postępowania winien być uzupełniony o wycenę nieruchomości ( 2 operaty szacunkowe sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych ) oraz dodatkowe dokumenty - w zależności od charakteru sprawy ( np. zgodę właściwego Urzędu Skarbowego ? w przypadku podatku VAT )

Gdzie należy złożyć dokumenty

  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, I piętro stanowisko nr 21, 22

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów

  • Postępowanie zakończone jest podpisaniem stosownej umowy notarialnej (wypisy otrzymuje każda ze stron w kancelarii notarialnej)

Przewidywany termin załatwienia sprawy

  • uzależniony jest od możliwości finansowo - organizacyjnych Miasta

Dodatkowe informacje

  • Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa - art. 66 (Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późń. zm.)
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."