Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Zamówienie nr: BZP.271.1.150.2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa trzech basenów w dzielnicach Katowic.

SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu

Plik do pobrania:
ENOTICES_UMKATOWICE-2016-158059-NF02-PL.pdf    

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2017-01-19 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 pok. 364

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  60

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2017-01-24 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice

 DataView 3

przedmiary Kościuszki

Plik do pobrania:
przemiary Kościuszki.zip    

przedmiary Wczasowa

Plik do pobrania:
przedmiary Wczasowa.zip    

przedmiary Hallera Konna

Plik do pobrania:
przedmiary Haller konna.zip    

ST Baseny

Plik do pobrania:
ST Baseny.zip    

ARCHITEKTURA Wczasowa

Plik do pobrania:
ARCHITEKTURA.zip    

CO i CT Wczasowa

Plik do pobrania:
CO i CT.zip    

KONSTRUKCJA Wczasowa

Plik do pobrania:
KONSTRUKCJA.zip    

pozostałe Wczasowa

Plik do pobrania:
pozostałe.zip    

PRZYŁĄCZA Wczasowa

Plik do pobrania:
PRZYŁĄCZA.zip    

WENT. - KLIMA Wczasowa

Plik do pobrania:
WENT. - KLIMA.zip    

WOD. - KAN Wczasowa

Plik do pobrania:
WOD. - KAN.zip    

ARCHITEKTURA Hallera

Plik do pobrania:
ARCHITEKTURA.zip    

CO i CT Hallera

Plik do pobrania:
CO i CT.zip    

KONSTRUKCJA Hallera

Plik do pobrania:
KONSTRUKCJA.zip    

pozostałe Hallera

Plik do pobrania:
pozostałe Hallera.zip    

PRZYŁĄCZA Hallera

Plik do pobrania:
PRZYŁĄCZA.zip    

WENT. - KLIMA Hallera

Plik do pobrania:
WENT. - KLIMA.zip    

WOD. - KAN Hallera

Plik do pobrania:
WOD. - KAN.zip    

ARCHITEKTURA Kościuszki

Plik do pobrania:
ARCHITEKTURA.zip    

CO i CT Kościuszki

Plik do pobrania:
CO i CT.zip    

KONSTRUKCJA Kościszki

Plik do pobrania:
KONSTRUKCJA.zip    

pozostałe Kościuszki

Plik do pobrania:
pozostałe Kościuszki.zip    

PRZYŁĄCZA Kościuszki

Plik do pobrania:
PRZYŁĄCZA.zip    

WENT. - KLIMA Kościuszki

Plik do pobrania:
WENT. - KLIMA.zip    

WOD. - KAN Kościuszki

Plik do pobrania:
WOD. - KAN.zip    

Umowa BASENY

Plik do pobrania:
Umowa BASENY.pdf    

JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - ESPD - pdf

Plik do pobrania:
espd-baseny.pdf    

JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja XML

Plik do pobrania:
espd-basen.xml    

odp 29 WW PRZEKRÓJ I-I WCZASOWA Model (1)

Plik do pobrania:
WW PRZEKRÓJ I-I WCZASOWA Model (1).pdf    

odp 29 VV PRZEKRÓJ II-II WCZASOWA Model (1)

Plik do pobrania:
VV PRZEKRÓJ II-II WCZASOWA Model (1).pdf    

Dokumentacja geologiczna - Kościuszki, Zgrzebnioka

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - Kościuszki, Zgrzebnioka.zip    

Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.1

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.1.zip    

Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.2

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.2.zip    

Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.3

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.3.zip    

Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.4

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.4.zip    

Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.5

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.5.zip    

Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.1

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.1.zip    

Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.2

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.2.zip    

Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.3

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.3.zip    

Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.4

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - Zadole cz.4.zip    

Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.6 - zal 15

Plik do pobrania:
Dokumentacja geologiczna - ul. Hallera cz.6 - zal 15.pdf    

załączniki 1 i 2 edytolalne

Plik do pobrania:
załaczniki edytowalne baseny.doc    

hallera tom 1.1

Plik do pobrania:
hallera tom 1.1.pdf    

hallera tom 1.2

Plik do pobrania:
hallera tom 1.2.pdf    

hallera tom 2.1

Plik do pobrania:
hallera tom 2.1.pdf    

hallera tom 2.2

Plik do pobrania:
hallera tom 2.2.pdf    

hallera tom 2.3

Plik do pobrania:
hallera tom 2.3.pdf    

kosciuszki tom 1.1

Plik do pobrania:
kosciuszki tom 1.1.pdf    

kosciuszki tom 1.2

Plik do pobrania:
kosciuszki tom 1.2.pdf    

kosciuszki tom 2.1

Plik do pobrania:
kosciuszki tom 2.1.pdf    

kosciuszki tom 2.2

Plik do pobrania:
kosciuszki tom 2.2.pdf    

wczasowa tom 1.1

Plik do pobrania:
wczasowa tom 1.1.pdf    

wczasowa tom 1.2

Plik do pobrania:
wczasowa tom 1.2.pdf    

wczasowa tom 2.1

Plik do pobrania:
wczasowa tom 2.1.pdf    

wczasowa tom 2.2

Plik do pobrania:
wczasowa tom 2.2.pdf    

Pyt. 53 - PRZEKROJE A-A,B-B KOSCIUSZKI

Plik do pobrania:
Pyt. 53 - PRZEKROJE A-A,B-B KOSCIUSZKI.pdf    

Pyt. 53 - PRZEKROJEI-I, II-II WCZASOWA

Plik do pobrania:
Pyt. 53 - PRZEKROJEI-I, II-II WCZASOWA.pdf    

Pyt. 53 - PRZEKRÓJ C-C KOSCIUSZKI

Plik do pobrania:
Pyt. 53 - PRZEKRÓJ C-C KOSCIUSZKI.pdf    

Pyt. 63, 393 - K1.1R1 - woda grunt

Plik do pobrania:
Pyt. 63, 393 - K1.1R1 - woda grunt.pdf    

Pyt. 63, 393 - K1.2R1 - woda grunt

Plik do pobrania:
Pyt. 63, 393 - K1.2R1 - woda grunt.pdf    

Pyt. 235 - 237 - Wykazy zbrojenia

Plik do pobrania:
Pyt. 235 - 237 - Wykazy zbrojenia - Baseny Katowice.zip    

Pyt. 238 - PLAN ORGAN.S KOŚCIUSZKI

Plik do pobrania:
Pyt. 238 - PLAN ORGAN.S KOŚCIUSZKI.pdf    

Pyt. 238 - PRZEKROJE A-A,B-B KOSCIUSZKI

Plik do pobrania:
Pyt. 238 - PRZEKROJE A-A,B-B KOSCIUSZKI.pdf    

Pyt. 238 - PRZEKRÓJ C-C KOSCIUSZKI

Plik do pobrania:
Pyt. 238 - PRZEKRÓJ C-C KOSCIUSZKI.pdf    

Pyt. 239 - PRZEKROJEI-I, II-II WCZASOWA

Plik do pobrania:
Pyt. 239 - PRZEKROJEI-I, II-II WCZASOWA.pdf    

Pyt. 240 - Org, PLAN PARKINGI HALLERA

Plik do pobrania:
Pyt. 240 - Org, PLAN PARKINGI HALLERA.pdf    

Pyt. 396 - Rozbiórki Wczasowa

Plik do pobrania:
Pyt. 396 - Rozbiórki Wczasowa.pdf    

pyt. 89 - schemat RTV

Plik do pobrania:
pyt. 89 - schemat RTV.pdf    

Pyt. 94 - Specyfikacja WCZASOWA

Plik do pobrania:
Pyt. 94 - Specyfikacja WCZASOWA.pdf    

pytania i odpowiedzi. 3

Plik do pobrania:
pytania odpowiedzi - całość 3.pdf    

informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania:
informacja z otwarcia ofert BZP.271.1.150.2016.pdf    

Aktualne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Plik do pobrania:
Grupa Kapitałowa.pdf    

Ogłoszenie o modyfikacjach

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o modyfikacjach.pdf    

Ogłoszenie o modyfikacjach cz.II

Plik do pobrania:
ogłoszenie o modyfikacjach_000112.pdf    

Ogłoszenie o modyfikacjach nr 3

Plik do pobrania:
ogłoszenie o modyfikacjach_000202.pdf    

Ogłoszenie o modyfikacjach nr 4

Plik do pobrania:
id 282_000288.pdf    

Ogłoszenie o modyfikacjach nr 5

Plik do pobrania:
id 285 p_000289.pdf    

ogłoszenie o modyfikacjach aneks 7a część II

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o modyfikacjach Aneks 7A 2020 id 295.pdf    

ogłoszenie o modyfikacjach aneks 9a część II

Plik do pobrania:
id 296 - Ogłoszenie o modyfikacjach aneks 9a20 poprawiona kwota.pdf    

ogłoszenie o modyfikacjach aneks 10a część II

Plik do pobrania:
id 297 - Ogłoszenie o modyfikacjach -Aneks 10A cz.II.pdf    

ogłoszenie o modyfikacjach aneks 11 część II

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o modyfikacjach Aneks 11 20 id 300.pdf    

ogłoszenie o modyfikacjach aneks 14 umowa 44 z 2017

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o modyfikacjach id 304 aneks 14-20 IN4417.pdf    

ogłoszenie o modyfikacjach aneks 14 umowa 46 z 2017

Plik do pobrania:
Ogłoszenie o modyfikacjach - aneks 14 id 302 popr.pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer modyfikacji:

Plik do pobrania:
Baseny SIWZ.zip    

zmiana do SIWZ nr 1

Numer modyfikacji: zmiana do SIWZ nr 1

Plik do pobrania:
zmiana do siwz nr 1.pdf    

zmiana do SIWZ nr 2

Numer modyfikacji: zmiana do SIWZ nr 2

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ Baseny20170113.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
odpowiedzi na pytania baseny20161223.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
odpowiedzi z dnia 17.01.17 Baseny20170117.pdf    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść dokumentu:  376

SIMAP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść dokumentu:  103

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść dokumentu:  454

SIMAP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść dokumentu:  119
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."