Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-11-21

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T   M I A S T A   K A T O W I C E

z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na

realizację zadania pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu " w  2020 r.            

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 13.000.000,00 zł.

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

Oferty mogą być składane przez katowickie kluby sportowe.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą

zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący

formularz oferty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7,

pok. 403, IV piętro, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki od godz. 7.30 – 17.00, w piątki od godz. 7.30 – 14.00, pod numerami telefonu (032) 2593-732, 2593-720, oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu  i Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem

nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Kancelarii podawczej Rynek 1, w terminie 21 dni od daty

ukazania się niniejszego ogłoszenia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 12 GRUDNIA 2019 R. 

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie, do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

Szczegółowe warunki udzielania dotacji zawierają:

- Uchwała Nr LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r.  w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

-  Zarządzenie Nr 2260/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 roku                   w  sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu" dla katowickich klubów sportowych,

 stanowiące   Z A Ł Ą C Z N I K I do niniejszego ogłoszenia. Z przedmiotowymi dokumentami można zapoznać się  na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu ,                               w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej  się w Biurze Obsługi Mieszkańców ( Rynek 1 )

 

W roku 2018  na realizację zadania  ogłoszonego w niniejszym konkursie Miasto Katowice

w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło kwotę 11.500.000,00 zł.

 

W roku 2019  na realizację zadania  ogłoszonego w niniejszym konkursie Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło kwotę 16.800.000,00 zł.

 

 Plik do pobrania:
2020 - OFERTA OUS - NOWY.odt    
2020- OUS - OGŁOSZENIE.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."