Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-06-17

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:


1. lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 104,22 m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. Bielskiej 13 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,213 cz. oznaczonego jako działki nr 169/108, 1172/109 i 1173/109 o łącznej pow. 3173 m2, karta mapy 19, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00034211/1, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza wynosi: 170.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:   17.000,00 zł


2. lokalu niemieszkalnego nr I o pow. 27,50 m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. Wyszyńskiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,062 cz. oznaczonego jako działki nr 89/1, 89/2 i 89/3 o łącznej pow. 901 m2, karta mapy 23, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00050760/2, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza wynosi: 55.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:    5.000,00 zł


3. lokalu użytkowego – garażu nr 2 o pow. 16,81 m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. Wyszyńskiego 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 0,038 cz. oznaczonego jako działki nr 89/1, 89/2 i 89/3 o łącznej pow. 901 m2, karta mapy 23, obręb Bogucice - Zawodzie, zapisane w księdze wieczystej nr KA1K/00050760/2, stanowiące współwłasność Miasta Katowice i innych osób.

Cena wywoławcza wynosi: 25.000,00 zł
Wysokość wadium wynosi:    2.500,00 zł


W dziale III księgi wieczystej nr KA1K/00050760/2 (dot. lokali z poz. 2 i 3) znajdują się wpisy. Treść ww. księgi wieczystej znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Mieniem, ul. Młyńska 4, VIp., pokój 616 lub w Przeglądarce Ksiąg Wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: ekw.ms.gov.pl.


Sprzedaż lokali następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 4, pokój 616 do dnia 18.07.2019 r. do godz. 15:00.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 18.07.2019 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2019 r.
1. na sprzedaż nieruchomości z poz. 1 o godz. 9:00
2. na sprzedaż nieruchomości z poz. 2 o godz. 9:10
3. na sprzedaż nieruchomości z poz. 3 o godz. 9:20
w sali nr 4 – 5 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.


Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacje dotyczące lokali można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej: Ad 1 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 5, ul. Koszalińska 2d, telefon 32 252-72-23;

Ad 2-3 Oddział Eksploatacji Budynków Nr 1, ul. Katowicka 46b telefon 32 258-10-79;

Oglądanie lokali jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach od 17.06.2019 r. do 17.07.2019 r. w godzinach pracy OEB.

Informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, pokój 616, telefon 32 259-33-17, 259-31-69.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.


Warunki przetargu ul. Bielska 13 m.4.pdf

Warunki przetargu ul. Wyszyńskiego 2 lok. I.pdf

Warunki przetargu ul. Wyszyńskiego 2 garaż nr 2.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."