Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Zamowienia_formularze_zalaczniki
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy)(Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej):
 
NAZWA (jeżeli dotyczy)(Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej):
 
Postępowanie/część zostało unieważnione
Nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2018-06-27
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
774 177,79-
Waluta:
pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy)
liczba otrzymanych ofert
2
w tym
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw
2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy)
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia
Nie
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A.
Adres pocztowy:
ul. Budowlanych 168
E-mail
 
Miejscowość:
Tychy
Kod pocztowy:
43-100
Kraj/województwo:
śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą
Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
Nie
Skrót literowy nazwy państwa
 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej
Nie
Skrót literowy nazwy państwa
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
952 238,68
Oferta z najniższą ceną/kosztem
952 238,68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
968 010,-
Waluta
pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom
 
IV.8) Informacje dodatkowe
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."