Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

nazwa zamawiającego
Miasto Katowice
adres zamawiającego
ul. Młyńska 4
kod pocztowy
40-098
miejscowość
Katowice
nr tel.
032 25-93-302
nr fax
032 705 49 49
tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
data ogłoszenia
 
nazwa/przedmiot zamówienia

Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach. BZP.271.1.97.2018

nazwa wykonawcy, którego wybrano
 Przedsięboirstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "Carboautomatyka" S.A.
adres wykonawcy
ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy
uzasadnienie wyboru

Na powyższe postępowanie przetargowe wpłynęły 2 oferty. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego oferta spełnia wymagania SIWZ - ofertę uznano za najkorzystniejszą.

nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

Wykonawca nr 1 – Przedsięboirstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "Carboautomatyka" S.A. ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy


Wykonawca nr 2 – Eltrans Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 11,        41-506 Chorzów

streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Wykonawca nr 1 – Przedsięboirstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "Carboautomatyka" S.A. ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy w kryterium: cena ofertowa otrzymuje 60 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40 pkt., - łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt.


Wykonawca nr 2 – Eltrans Sp. z o.o. ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów w kryterium: cena ofertowa otrzymuje 59,02 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40 pkt.,- łącznie Wykonawca uzyskał 99,02 pkt.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."