Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

nazwa zamawiającego
Miasto Katowice
adres zamawiającego
ul. Młyńska 4
kod pocztowy
40-098
miejscowość
Katowice
nr tel.
032 25-93-302
nr fax
032 705 49 49
tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia
Usługi
data ogłoszenia
 
nazwa/przedmiot zamówienia

​Świadczenie usług przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń audio-video w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

nazwa wykonawcy, którego wybrano
Shadok AV Sp. z o.o. Sp.k,
adres wykonawcy
41-806 Zabrze, ul. Wolności 404
uzasadnienie wyboru

Na powyższe postępowanie przetargowe wpłynęły 2 oferty. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta spełnia wymagania SIWZ.  Ponadto oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryteriów przyjętych w przedmiotowym postępowaniu i uznano ją za najkorzystniejszą.

nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

​1. Shadok AV Sp. z o.o. Sp.k., 41-806 Zabrze, ul. Wolności 404 

2. Perfect Displays Sp. z o.o., 00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7/60 

streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

​1. Shadok AV Sp. z o.o. Sp.k., 41-806 Zabrze, ul. Wolności 404 - Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów: 

- kryterium cena ofertowa - 60 pkt

- czas wykonania przeglądu - 40 pkt

Łącznie Wykonawca uzyskał 100 pkt 

2. Perfect Displays Sp. z o.o., 00-707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7/60 - Wykonawca otrzymał następującą ilość punktów: 

- kryterium cena ofertowa - 55,06 pkt

- czas wykonania przeglądu - 40 pkt

Łącznie Wykonawca uzyskał 95,06 pkt


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."