Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top
Formularze
Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

nazwa zamawiającego
Miasto Katowice
adres zamawiającego
ul. Młyńska 4
kod pocztowy
40-098
miejscowość
Katowice
nr tel.
032 25-93-302
nr fax
032 705 49 49
tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia
Usługi
data ogłoszenia
 
nazwa/przedmiot zamówienia

 

Wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwest. pn.: Rozbudowaukładu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.

nazwa wykonawcy, którego wybrano
Lider Konsorcjum - Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Członek Konsorcjum - Sweco Belgium N.V. , Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Bruksela, Belgia
adres wykonawcy
 
uzasadnienie wyboru

Uzasadnienie wyboru: Na powyższe postępowanie przetargowe wpłynęło 8 ofert. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego oferta spełnia wymagania SIWZ - ofertę uznano za najkorzystniejszą.

nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

Wykonawca nr 1 PROGREG Sp.z o.o. ul. Dekarzy 7 C , 30-414 Kraków.

 

Wykonawca nr 2 – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 68, 61-891 Poznań.

Wykonawca nr 3 – Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice.

Wykonawca nr 4 – WYG International Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  02-366 Warszawa.
Wykonawca nr 5 –
Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,

Wykonawca nr 6 – Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław,
Wykonawca nr 7 – Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Członek Konsorcjum - Sweco Belgium N.V. , Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Bruksela, Belgia , w
Wykonawca nr 8 –
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX Sp. z o.o. ul. Lompy 20, 41-800 Zabrze ,Członek Konsorcjum - Biuro Projektów „A-Propol” s.c. Biegański Adam Biegańska Dorota ul. Władysława Gomułki 2, 44-121 Gliwice.

streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Wykonawca nr 1 PROGREG Sp.z o.o. ul. Dekarzy 7 C , 30-414 Kraków w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 29  pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 34 pkt - łącznie uzyskał 63 pkt.

 

Wykonawca nr 2 – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 68, 61-891 Poznań w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 36 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 34 pkt - łącznie uzyskał 70 pkt.

Wykonawca nr 3 – Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 48 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 40 pkt - łącznie uzyskał 88 pkt.

Wykonawca nr 4 – WYG International Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  02-366 Warszawa w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 34 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 14 pkt - łącznie uzyskał 48 pkt.

Wykonawca nr 5 –
Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje - 35 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 34 pkt - łącznie uzyskał 69 pkt.

Wykonawca nr 6 –
Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław, w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 37 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 40 pkt - łącznie uzyskał 77 pkt.

Wykonawca nr 7 – Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, Członek Konsorcjum - Sweco Belgium N.V. , Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Bruksela, Belgia , w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 60 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 40 pkt - łącznie
uzyskał 100 pkt.

Wykonawca nr 8 –
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX Sp. z o.o. ul. Lompy 20,
41-800 Zabrze ,Członek Konsorcjum - Biuro Projektów „A-Propol” s.c. Biegański Adam Biegańska Dorota ul. Władysława Gomułki 2, 44-121 Gliwice
, w kryterium: cena ofertowa Wykonawca otrzymuje 34 pkt., w kryterium: doświadczenie osób wykonujących zamówienie Wykonawca otrzymuje 32 pkt - łącznie uzyskał 66 pkt.
INFORMACJA DODATKOWA:
Postępowanie  przeprowadzone przez Wspólnych zamawiających na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:
Miasto Katowice, w imieniu którego postępowanie prowadzi Wydział Inwestycji Adres: 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4 oraz
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5.
Zgodnie z zawartą Umowa o współpracy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia dla wspólnych zamawiających zostało upoważnione Miasto Katowice.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."