Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Data: 2016-09-16
Numer dokumentu:

​Koszty zadania: 385.224.651,89 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (wg umowy o dofinansowanie): 182.135.641,37 zł – wskazana wartość może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚL

Termin: 03.10.2011r  do 23.03.2015r. (dotyczy robót budowlanych)

Poniższy zakres oprócz robót budowlanych zawiera również prace projektowe, nadzory, roboty dodatkowe oraz inne usługi.
Wykonany zakres:
Obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego to prostokątny budynek o wymiarach 92x236m. W części północnej budynek ma wysokość 22m. W części południowej – 15m. Części budynku o różnych wysokościach są spięte dachem zielonym zaprojektowanym w formie doliny-przełęczy, na który zarówno od strony placu honorowego jak i od strony wschodniej prowadzą wejścia terenowe w formie skarp i zboczy. Wykonano dwa wejścia główne – pierwsze od strony placu honorowego, drugie od strony wschodniej – przy zatoce postojowej przy ulicy Olimpijskiej. Wejścia główne znajdują się po dwóch stronach foyer głównego, stanowiącego przejście publiczne przez budynek. Wykonano szereg dodatkowych wejść do budynku i wyjść ewakuacyjnych oraz wjazdów bramowych.
Na teren MCK prowadzi 6 wjazdów.  Zapewniono 95 miejsc postojowych. Od strony zachodniej przewidziano plac manewrowy o kształcie nieregularnym wymiarach około 114x44, z dwoma dojazdami. Od strony południowej budynku wykonano plac, podzielony na część płaską, przy budynku, i część wznoszącą się tarasowo w kierunku „od budynku”, od strony południowej i wschodniej ograniczony murami oporowymi i chodnikami. W murze południowym zlokalizowano wjazd bramowy do części podziemnej budynku. Z placu manewrowego przewidziano rampę prowadzącą do przejazdu do areny Spodka. Obok wejścia głównego od strony placu Honorowego przewidziano przejście piesze do Spodka.
Budynek wyposażono w bramy i rolety automatyczne, drzwi obrotowe, ścianki przesuwne, lady meblowe, fotele konferencyjne.
Do budynku doprowadzone są przyłącza: cieplne, energetyczne, wodne, kanalizacyjne oraz zapewniono zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Parametry wybudowanego obiektu:
* Powierzchnia użytkowa całkowita: 34 899  m2  /powierzchnia użytkowa: 33 962,45 m2          
* Powierzchnia całkowita:  38 948 m2
* Kubatura brutto:  388 500 m3
* Wysokość części południowej: 15 m
* Wysokość części północnej: 22 m
* Powierzchnia głównych pomieszczeń:
1. sala wielofunkcyjna:
    a) aranżacja koncertowa: 8174 m2   
    b) aranżacja kongresowa: 5476 m2   
2. sala bankietowa: 1137 m2    
3. foyer sali bankietowej: 401 m2
4. audytorium: 588 m2  
5. foyer audytorium: 429 m2  
6. restauracja główna: 794 m2
7. lokal przy wejściu: 196 m2
8. lokal gastronomiczny “przy kładce”/restauracja letnia: 154 m2
9. kawiarnia: 120 m2
10. kawiarnia letnia: 64 m2
11. punkt gastronomiczny: 115 m2   
12. foyer główne: 4255 m2  
13. sale konferencyjne: 1612 m2  
14. pressroom: 50 m2  
15. biura wystawców: 442 m2     
16. centrum biznesu: 64 m2   
17. biura administracji:  525 m2  


W budynku przewidziano następujące funkcje dostępne publicznie:
Foyer główne; Sala wielofunkcyjna (z możliwością podziału na trzy niezależne od siebie sale o zbliżonej powierzchni); Sala bankietowa (możliwość  podziału na 3 sale, każda z niezależnym wejściem oraz wyjściem ewakuacyjnym); Audytorium; Restauracja (znajdująca się na trzech poziomach); Kawiarnia; Sale konferencyjne (18 sal konferencyjnych z możliwością podziału niektórych z nich na mniejsze). Pomiędzy strefą wjazdu i ewakuacji z sali wielofunkcyjnej zaprojektowano biura.
Elewacje budynek wykonano przy użyciu dwóch charakterystycznych typów ścian zewnętrznych – ściany ażurowej z zewnętrzną powłoką w postaci siatek cięto – ciągnionych oraz fasad przeszklonych.
Budynek MCK wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, tryskaczową, oświetlenia awaryjnego, wentylacji klimatyzacji, kanalizacji, ogrzewania, wody lodowej, napowietrzania klatek schodowych, bezpieczeństwa (CCTV, KD, SSWiN); BMS, DSO, systemy multimedialne oraz punkty dostępowe Wi-Fi.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice