Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach – odcinek A w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Data: 2016-05-11
Numer dokumentu:

​Wartość: 17.828.304,66 zł
Termin: 21.10.2013r do 30.06.2015r.

Wykonany zakres:

1/ Droga
Charakterystyka: Modernizacja ul. Kościuszki
Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych – 10.210,25 m2
Krawężniki granitowe o wym. 20x30 cm – 2.000,83 mb
Krawężniki granitowe o wym. 20x20 cm – 519,81 mb
Krawężniki granitowe o wym. 15x30 cm – 660,16 mb
Krawężnik betonowy wystający o wym. 20x30 – 1.053,69 mb
Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30 – 436,71 mb
Obrzeża betonowe o wym. 30x8 – 1.016,37 mb
Chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 – 215,23 mb
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm – 8.644,23 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8 cm – 2.018,19 m2
Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej – 1.776,43 mb
Ściek przykrawężnikowy z płytek granitowych – 12,76 m2
Ścieżka rowerowa - asfalt – 47,93 m2
Wyspy azylu – 29,25 m2 ( 3 szt.)
Słupki przeszkodowe U5 – 8 szt.
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i poręczami z rur stalowych, ze szkłem akrylowym (perony) – 198,88 mb
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i poręczami z rur stalowych  – 1.233,68 mb
Słupki stylizowane – 141,56 mb
Znaki drogowe :
 - typu U, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 9 szt.
 - typu T, tabliczki do znaków drogowych  – 46 szt.
 - typu F, znaki uzupełniające – 27 szt.
 - typu E, znaki kierunku i miejscowości – 24 szt.
 - typu D, znaki informacyjne – 151 szt.
 - typu C, znaki nakazu – 25 szt.
 - typu B, znaki zakazu – 56 szt.
 - typu A, znaki ostrzegawcze – 27 szt.
Kosze metalowe – 60 szt.

2/ Kanalizacja deszczowa
Charakterystyka: Kanalizacja deszczowa  w  ul. Kościuszki
Rury PVC Dn 315 – 188,10 mb
Studnie kanalizacyjne Dn 1000 – 5 szt.
Studnie kanalizacyjne Dn 1200 – 12 szt.

3/ Odwodnienie drogi
Charakterystyka: Odwodnienie w ul. Kościuszki
 Przykanaliki - r ury PVC Dn 200 – 778,99 mb
Rury PVC Dn 160 – 128,86 mb
Wpusty ściekowe – 78 kpl.

4/ Oświetlenie ul. Kościuszki

5/ Sygnalizacja świetlna . Kościuszki

6/ Zagospodarowanie terenu
Charakterystyka: ul. Kościuszki
Nasadzenie krzewów liściastych – 816 szt.
Trawniki  - 1.728,40 m2

7/ Kanalizacja ogólnospławna
Charakterystyka:
Wzmocnienie  kanału jajowego o średnicy:
 - 500/750 mm –   75,41 mb
 -1650/1150 mm – 13,04 mb
Wzmocnienie  kanalizacji o średnicy :
 -  300 mm –383,34 mb
 -  400 mm –  61,94 mb
 -  200 mm –  54,28 mb
 -  500 mm  – 11,38 mb

8/ Kanalizacja teletechniczna
Charakterystyka: Kanalizacja teletechniczna  w ul. Kościuszki
Kanalizacja kablowa 2- otworowa –   237,68 mb
Kanalizacja kablowa 4- otworowa –   253,28 mb
Kanalizacja kablowa 8- otworowa – 1.369,76 mb
Studnia kablowa typu SKR – 52 szt.
Pokrywa ochronna  z zamkiem Abloy – 52 szt.

9/ Mała architektura
Charakterystyka:
ul. Kościuszki
Ławki parkowe z podstawami żeliwnymi, bez oparć – 6 szt.
Stojaki na rowery – 10 szt.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice