Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR

Data: 2015-03-13
Numer dokumentu:

Wartość: 97.909.334,22 zł (na kwotę składa się budowa układu drogowego w zakresie opisanym poniżej oraz koszt dokumentacji projektowej, usługa inżyniera kontraktu, przebudowa linii 110 kV, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa ciepłociągu, przebudowa gazociągu, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa urządzeń teletechnicznych, koszty nadzoru branżowego, wypełnienie pustek po eksploatacji górniczej, odszkodowania na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowa ogrodzeń).

Termin: 02.06.2011r do 11.12.2014r.

 

Wykonany zakres:

1/ Droga w ul. Tadeusza Dobrowolskiego.

Nawierzchnia jezdni o pow. 3.941,79 m2

Obrzeża betonowe - 653,84 mb

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm o pow.1.845,67 m2

Korytko odwodnieniowe D8 -181,03 mb

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki czerwonej o gr. 8 cm o pow.579,09 m2

Ściek przykrawężnikowy - 389,08 mb

Nawierzchnia zatoki z kostki granitowej 16/18cm o pow. 171,50 m2

Bramownica kratowa - 1 szt.

Nawierzchnia zjazdów z kostki granitowej gr.10cm o pow.274,93 m2

Znaki drogowe - 24 szt.

Krawężnik wystający - 940,67 mb

Krawężnik na płasko - 9,24 mb

Krawężnik obniżony - 63,00 mb

 

2/ Kładka dla pieszych - ul. Tadeusza Dobrowolskiego (łącząca Park Bogucki z terenem Muzeum Śląskiego)

Powierzchnia kładki - 797,12 m2

Nawierzchnia betonowa o pow. 504,00 m2.

Nawierzchnia zielona o pow. 325,00 m2

Montaż poręczy i balustrad przy schodach na kładce.

 

3/ Oświetlenie w ul. Tadeusza Dobrowolskiego

 

4/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Tadeusza Dobrowolskiego (od st. KS10 - KS14a oraz KS13 - KS14a)

 

5/ Odwodnienie w ul. Tadeusza Dobrowolskiego (od st. KS10 - KS14a oraz KS13 - KS14a)

 

6/ Sygnalizacja świetlna (skrzyżowanie AI. Roździenskiego z ul. Tadeusza Dobrowolskiego)

 

7/ Droga w ul. KDD (odcinek od ul. Olimpijskiej do skrzyżowania z ul. Ordona)

Nawierzchnia jezdni - 934,67m2

Krawężnik na płasko - 19,34 mb

Nawierzchnia chodników z kostki szarej gr. 8 cm - 748,84m2

Krawężnik najazdowy - 64,27 mb

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki szarej Behaton gr.8cm - 126,11 m2

Nawierzchnia przejazdów z kostki brukowej - 28,61 m2

Nawierzchnia zjazdów z kostki szarej gr. 8 cm - 128,07 m2

Obrzeże betonowe - 276,52 mb

Krawężnik ciężki/wystający 20x30 cm - 279,24 mb

Ściek przykrawężnikowy - 52,83 mb

Znaki drogowe - 4 szt.

 

8/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul.KDD (od st. Kd10.2. - Kd.10)

 

9/ Odwodnienie w ul.KDD (od st. Kd10.2. - Kd.10)

 

10/ Oświetlenie w ul.KDD

 

11/ AI.Korfantego (skrzyżowanie AI.Korfantego z ul.Olimpijską):

Nawierzchnia jezdni - 1.894,77 m2.

Krawężnik wystający 20x30 cm - 287,69 mb

Krawężnik wystający 15x30 cm - 11,75 mb

Znaki drogowe - 33 szt.

Montaż wysp wyłączonych z ruchu na skrzyżowaniu uI.Olimpijska-Korfantego-Morcinka.

 

12/ Sieć kanalizacji deszczowej - AI.Korfantego (skrzyżowanie AI. Korfantego z ul.Olimpijską):

 

13/ Odwodnienie - AI.Korfantego (skrzyżowanie AI.Korfantego z ul.Olimpijską)

 

14/ Sygnalizacja świetlna - AI.Korfantego (skrzyżowanie AI.Korfantego z ul.Olimpijską oraz skrzyżowanie AI.Korfantego z ul.G.Morcinka)

 

15/ ul. Olimpijska (od skrzyżowania z AI.Korfantego do skrzyżowania z AI.Roździeńskiego):

Nawierzchnia jezdni - 6.935,15 m2

Krawężnik najazdowy - 298,67 mb

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm - 3.462,88 m2

Krawężnik kamienny- 139,31 mb

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki czerwonej o gr. 8 cm - 261,47 m2

Obrzeże betonowe - 604,71 mb

Nawierzchnia miejsc postojowych - 357,17 m2

Korytko odwodnieniowe D8 - 704,21 mb

Nawierzchnia z kostki brukowej -139,79 m2

Ściek przykrawężnikowy - 130,40 mb

Krawężnik wystający/ciężki - 2.148,58 mb

Znaki drogowe - 63 szt.

Krawężnik na płasko - 22,80 mb

Krawężnik obniżony - 53,36 mb

 

16/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul.Olimpijskiej (od st. K81 - Kd12 oraz od st. Kd39 - K814)

 

17/ Odwodnienie w ul.Olimpijskiej (od st. K81 - Kd12 oraz od st. Kd39 - K814)

 

18/ Sygnalizacja świetlna - ul. Olimpijska (od skrzyżowania z AI.Korfantego do skrzyżowania z AI.Roździeńskiego)

 

19/ Oświetlenie w ul. Olimpijskiej (od skrzyżowania z AI.Korfantego do skrzyżowania z AI.Roździeńskiego)

 

20/ ul. Ordona (od ul.Olimpijskiej w rejonie budynku nr 13):

Nawierzchnia jezdni - 215,99 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm -137,70 m2

Nawierzchnia z kostki granitowej - 35,80 m2

Obrzeże betonowe - 68,88 mb

Krawężnik ciężki/wystający - 64,61 mb

Krawężnik obniżony - 25,90 mb

Krawężnik najazdowy - 24,94 mb.

 

21/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Ordona (od ul.Olimpijskiej w rejonie budynku nr 13) st. Kd6-Kd6.1.

 

22/ Odwodnienie w ul. Ordona (od ul.Olimpijskiej w rejonie budynku nr 13) st. Kd.6.1.

 

23/ Droga w ul. Tadeusza Dobrowolskiego (odcinek od wjazdu na teren Muzeum Śląskiego do skrzyżowania z ul.Góreckiego):

Nawierzchnia jezdni o pow. 2 003,49 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm - 693,09 m2

Nawierzchnia kostki brukowej 10 cm -102,51 m2

Krawężnik wystający 20x30 cm - 380,56 mb

Krawężnik na płasko - 5,99 mb

Krawężnik obniżony - 44,92 mb

Krawężnik najazdowy - 25,62 mb

Obrzeże betonowe -19,16 mb

Korytko odwodnieniowe D8 - 90,6 mb

Znaki drogowe - 12 szt.

 

24/ Odwodnienie w ul. T.Dobrowolskiego (odcinek od wjazdu na teren Muzeum Śląskiego do skrzyżowania z ul.Góreckiego)

 

25/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul.T.Dobrowolskiego (odcinek od wjazdu na teren Muzeum Śląskiego do skrzyżowania z ul.Góreckiego)

 

26/ Oświetlenie ul.T.Dobrowolskiego (odcinek od wjazdu na teren Muzeum Śląskiego do skrzyżowania z ul.Góreckiego)

 

27/ Droga w ul. Nadgorników (odcinek od skrzyżowania z ul.T.Dobrowolskiego w kierunku ul.Scigały):

Nawierzchnia jezdni o pow.1.635,99 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm - 355,71 m2

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki czerwonej o gr. 8 cm - 167,12 m2

Nawierzchnia kostki brukowej - 42,40 m2

Krawężnik wystający 20x30 cm - 206,8 mb

Krawężnik obniżony - 28,37 mb

Krawężnik najazdowy - 42,0 mb

Obrzeże betonowe - 70,73 mb

Korytko odwodnieniowe D8 -162,31 mb

Znaki drogowe - 7 szt.

 

28/ Odwodnienie w ul. Nadgorników (odcinek od skrzyżowania z ul.T.Dobrowolskiego w kierunku ul.Scigały)

 

29/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Nadgorników (odcinek od skrzyżowania z ul.T.Dobrowolskiego w kierunku ul. Scigały)

 

30/ Oświetlenie w ul. Nadgorników (odcinek od skrzyżowania z ul.T.Dobrowolskiego w kierunku ul. Scigały)

 

31/ Droga w ul. T.Dobrowolskiego (odcinek od skrzyżowania z ul.Góreckiego w kierunku przyszłej ul. 14KDL):

Nawierzchnia jezdni o pow. 1.092,92 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm - 655,65 m2

Krawężnik wystający 20x30 cm - 280,7 mb

Krawężnik obniżony - 19,96 mb

Korytko odwodnieniowe D8 - 230,22 mb

Znaki drogowe - 15 szt.

Zapory drogowe - 4 szt.

 

32/ Odwodniemnie w ul. T.Dobrowolskiego (odcinek od skrzyżowania z ul.Góreckiego w kierunku przyszłej ul. 14KPL)

 

33/ Sieć kanalizacji deszczowei w ul. T.Dobrowolskiego (odcinek od skrzyżowania z ul.Góreckiego w kierunku przyszłej ul. 14KDL)

 

34/ Oświetlenie w ul. T.Dobrowolskiego (odcinek od skrzyżowania z ul.Góreckiego w kierunku przyszłej ul. 14KDL)

 

35/ Droga w ul. M.Góreckiego (odcinek od ul. Olimpijskiej do skrzyżowania z ul. Dobrowolskiego):

Nawierzchnia jezdnio pow. 5.347,54 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm -1.741,44 m2

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki czerwonej o gr. 8 cm - 1.314,32 m2

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki szarej o gr. 8 cm - 1.437,47 m2

Krawężnik wystający 15x30 cm - 115,37 mb

Krawężnik wystający 20x30 cm - 791,57 mb

Krawężnik obniżony - 138,67 mb

Krawężnik najazdowy - 6,73 mb

Obrzeża betonowe - 372,76 mb

Korytko odwodnieniowe D8 - 675,56 mb

Ściek przykrawężnikowy - 282,58 mb

Znaki drogowe - 24 szt.

Konstrukcje wsporcze dla znaków - 2 szt.

Zapory drogowe - 4 szt.

Podjazdy dla niepełnosprawnych - 4 szt.

 

36/ Odwodnienie w ul. M.Góreckiego (odcinek od ul.Olimpiiskiei do skrzyżowania z ul.Dobrowolskiego)

 

37/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul. M.Góreckiego (odcinek od ul.Olimpijskiej do skrzyżowania z ul. Dobrowolskiego)

 

38/ Sygnalizacja świetlna (skrzyżowanie AI. Roździeńskiego z ul. Tadeusza Dobrowolskiego)

Sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniu ul. M.Góreckiego z ul. Dobrowolskiego

 

39/ Oświetlenie w ul.M.Góreckiego (odcinek od ul.Olimpijskiej do skrzyżowania z ul.Dobrowolskiego)

 

40/ Droga w ul. 14KDL (odcinek od ul.Olimpiiskiei w kierunku wschodnim):

Nawierzchnia jezdni o pow. 846,65 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm - 407,95 m2

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki szarej o gr. 8 cm - 542,01 m2

Krawężnik wystający 20x30 cm - 392,73 mb

Krawężnik obniżony - 15,72 mb

Korytko odwodnieniowe D8 - 205,41 mb

Ściek przykrawężnikowy - 125,16 mb

Znaki drogowe - 5 szt.

Zapory drogowe - 4 szt.

 

41/ Odwodnienie w ul. 14KDL (odcinek od ul.Olimpijskiej w kierunku wschodnim)

 

42/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul. 14KDL (odcinek od ul.Olimpiiskiei w kierunku wschodnim)

 

43/ Oświetlenie w ul. 14KDL (odcinek od ul.Olimpiiskiej w kierunku wschodnim)

 

44/ ul.Nadgornikow (odcinek przy budynkach nr 28 - 34 i zjazd nr 6 i 7 z ul.M.Góreckiego):

Nawierzchnia jezdni o pow. 1.301,95 m2

Nawierzchnia chodników z kostki szarej o gr. 8 cm - 645,10 m2

Krawężnik wystający 20x30 cm - 407,26 mb

Krawężnik na płasko - 6,89 mb

Krawężnik obniżony - 7,20 mb

Krawężnik najazdowy - 11,20 mb

Obrzeża betonowe - 216,39 mb

Korytko odwodnieniowe D8 - 68,63 mb

Znak drogowy - 1 szt.

 

45/ Odwodnienie w ul.Nadgornikow (odcinek przy budynkach nr 28 - 34 i zjazd nr 6 i 7 z ul. M.Góreckiego)

 

46/ Sieć kanalizacji deszczowej w ul.Nadgornikow (odcinek przy budynkach nr 28 - 34 i zjazd nr 6 i 7 z ul.M.Góreckiego)

 

47/ Oświetlenie w ul.Nadgórników (odcinek przy budynkach nr 28 - 34 i zjazd nr 6 i 7 z ul.M.Goreckiego)

 

48/ Zjazd nr 8 z ul.M.Goreckiego w kierunku parkingów:

Nawierzchnia jezdni o pow. 341,03 m2

Krawężnik wystający 20x30 cm - 110,01 mb

Znaki drogowe - 1 szt.

 

49/ Odwodnienie drogi - Zjazd nr 8 z ul.M.Goreckiego w kierunku parkingów

 

50/ Sieć kanalizacji deszczowej - Zjazd nr 8 z ul.M.Goreckiego w kierunku parkingów

 

51/ Oświetlenie drogi - Zjazd nr 8 z ul. M.Goreckiego w kierunku parkingów

 

52/ Sieć wodociągowa w ul. Góreckiego (od skrzyżowania z ul. Olimpijską do skrzyżowania z ul. Dobrowolskiego; doprowadzenie sieci do budynku Strażnicy przy ul. Dobrowolskiego oraz odcinek w ul. Dobrowolskiego do ul. Góreckiego w kierunku północnym)

 

53/ Sieć wodociągowa w ul. 14KDL (odcinek od skrzyżowania z ul. Olimpijską w kierunku wschodnim)

 

54/ Sieć wodociągowa w ul. Dobrowolskiego (odcinek od skrzyżowania z Al. Roździeńskiego do wjazdu na teren Muzeum Śląskiego)

 

55/ Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Góreckiego

 

55/ Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 14KDL

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice