Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • oryginały zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.


 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, I piętro, stanowisko Działalności Gospodarczej (Nr 30-32).


 

Gdzie odebrać dokumenty:

 • Decyzja zostanie wysłana na adres wskazany we wniosku.


 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


 

Opłata:

 • wniosek dot. rezygnacji/wygaszenia zezwolenia zwolniony jest z opłat.
 • opłatę skarbową za pełnomocnictwo lub prokurę wynoszącą 17,00 zł dokonuje się:

- w kasie Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5 
czynna:
poniedziałek  7.30 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

          lub

- przelewem
PKO BP S.A. 
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 

/z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo/

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


 

UWAGA!
Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń może nastąpić z powodu:

 • końca terminu ważności zezwolenia;
 • likwidacji punktu sprzedaży;
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice