Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o zmianę w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.


 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, I piętro, stanowisko Działalności Gospodarczej (Nr 30-32).


 

Gdzie odebrać dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa, ul. Rynek 1, V piętro, p. 502.


 

Kto może odebrać dokumenty:

 • Osobiście zainteresowana strona lub jej ustanowiony pełnomocnik.


 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku


 

Opłata:

 • Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wynosi 10,00 zł od zezwolenia.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo lub prokurę wynosi 17,00 zł.


 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać:

- w kasie Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5
czynna:
poniedziałek  7.30 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

    lub

- przelewem na konto Urzędu Miasta Katowice:
PKO BP S.A.
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
/ z dopiskiem: opłata skarbowa za zmianę zezwolenia/


 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


 

UWAGA!

Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice