Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

UWAGA!

Począwszy od 1 lipca 2011r. przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia w hurtowni, przy zakupie alkoholu, odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia - zamiast dotychczasowego zaświadczenia o dokonaniu tej opłaty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione i podpisane przez przedsiębiorcę podanie o wydanie zaświadczeń o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, I piętro, stanowisko Działalności Gospodarczej (Nr 30-32).

 

Gdzie odebrać dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa, ul. Rynek 1, V piętro, p. 502.

 

Kto może odebrać dokumenty:

 • Osobiście zainteresowana strona lub jej ustanowiony pełnomocnik.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od dnia złożenia podania.

 

Opłata:

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł od zezwolenia.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo lub prokurę wynosi 17,00 zł.

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać:

- w kasie Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5

czynna:
poniedziałek  7.30 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30  

     lub

- przelewem na konto Urzędu Miasta Katowice

PKO BP S.A.
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 
/z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia/

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice