Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.) informuje się, że Rada Miasta Katowice nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.  Aktualnie Miasto posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022" opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 j.t.; ze zm.).

 

W związku z powyższym publikuje się Komunikat (aktualizowany z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca) odnoszący się do terenu całego miasta.


Komunikat_luty_2019.pdf

 

Jednocześnie informuje się, że w związku z licznymi wnioskami odnośnie indywidualnie oznaczonych działek, dotyczącymi ich położenia w obrębie obszarów: zdegradowanego, rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.), z dniem 15 marca 2017 roku wprowadza się procedurę wydawania zaświadczeń w przedmiotowej sprawie. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 j.t.).

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w w/w sprawie do pobrania: wniosek_wzór.doc

Wniosek można również pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca (Rynek 1).

 

Wnioski wraz z dowodem uiszczenia opłaty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Miasta (ul. Warszawska 4, IV piętro, pok. 479).

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice