Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Zamówienie nr: BZP.271.1.112.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: zam. o wartości przekraczającej progi unijne

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

SIMAP Ogłoszenie o zamówieniu

Plik do pobrania:
2018-OJS108-245656-Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem.pdf    

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-07-20 09:00
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji, ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice pok. 365

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  177

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-07-31 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4

Plik do pobrania:
ogłoszenie -sprostowanie nr 2_000052.pdf    

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-09-17 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice pok. 364

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  185

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-10-12 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  192

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-12-12 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  193

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-12-12 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  198

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2019-01-18 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  205

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2019-01-30 08:30
Miejsce składania ofert:  Urzad MIasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4

SIMAP - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  208

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2019-02-11 08:30
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice

SIMAP Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  207

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2019-02-18 11:00
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice

SIMAP Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Treść dokumentu:  213

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2019-03-04 11:00
Miejsce składania ofert:  Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4 Katowice

 DataView 3

Zał nr 3, 4

Plik do pobrania:
Zał nr 3 do SIWZ str 73-129.pdf    
zał nr 4 do SIWZ str 130-161.pdf    

Zał nr 5

Plik do pobrania:
ERRATA do PFU str 354-367.pdf    
PFU Zał. nr 2 do PFU.pdf    
Zał nr 5 PFU str 162-315.pdf    
Zał1+Zał3-do_PFU_(zał5-do_SIWZ).pdf    

Zał nr 6

Plik do pobrania:
Zał nr 6 do SIWZ str 368-383.pdf    

Zał nr 6 - załączniki

Plik do pobrania:
Katowice W0 2015.ver    
Węzeł_Zawodzie-OT+rysPZT.pdf    

załączniki edytowalne do SIWZ

Plik do pobrania:
załączniki edytowalne do SIWZ ITS.doc    

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie pdf i xml

Plik do pobrania:
Jedz KISZT.zip    

załączniki do zał.nr 6

Plik do pobrania:
Skrzyżowania 1-6.zip    
Skrzyżowania 23 - 36.zip    
Skrzyżowania 37 - 44.zip    
Skrzyżowania 7-22.zip    
Wykaz skrzyżowań.pdf    

załączniki do zał.nr 6

Plik do pobrania:
Skrzyżowania 45-49.zip    
Skrzyżowania 50 - 55.zip    
Skrzyżowania 56 - 68.zip    
Skrzyżowania 69 - 78.zip    

załączniki do zał.nr 6

Plik do pobrania:
Skrzyżowania 110 - 114.zip    
Skrzyżowania 115 - 122.zip    
Skrzyżowania 79 - 98.zip    
Skrzyżowania 99 - 109.zip    

załączniki do zał.nr 6

Plik do pobrania:
Skrzyżowania 123 - 130.zip    
Skrzyżowania 131 - 141.zip    
Skrzyżowania 144 - 146.zip    
Skrzyżowania 147 - 153.zip    

załączniki do zał.nr 6

Plik do pobrania:
Skrzyżowania 154 - 156.zip    
Skrzyżowania 157 - 160.zip    
Skrzyżowania 161 - 165.zip    
Skrzyżowania 166 - 175.zip    

załączniki do zał.nr 6

Plik do pobrania:
Skrzyżowania 175 - 177, 354 - 356.zip    
Skrzyżowanie 142.zip    
Skrzyżowanie 143.zip    

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 18.06.2018

Plik do pobrania:
skan odwołania Siemens_000002.pdf    

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 18.06.2018

Plik do pobrania:
skan odwołania Wasko_000004.pdf    

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 18.06.2018

Plik do pobrania:
skan odwołania Sprint_000003.pdf    

INFORMACJA

Plik do pobrania:
pismo zmiana daty otwarcia_000037.pdf    

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 345

Plik do pobrania:
Załącznik_do_odpowiedzi_na_pytanie_nr_345.pdf    

załącznik do pytania nr 481

Plik do pobrania:
Załącznik_do_załącznika-Sygnalizacja_Kościuszki_PDP_przy_basenie-1.pdf    

załącznik do pytań z dnia 16.11.2018

Plik do pobrania:
Rysunek-węzeł_przesiadkowy_Ligota załącznik do pytań z dnia 16.11.2018.pdf    

złącznik do pytań z dnia 16.11.2018

Plik do pobrania:
Dokumentacja_KISMiA złącznik do pytań z dnia 16.11.2018.zip    

Zał. NR 4, 6, 7,8

Plik do pobrania:
ZAŁ_NR4-Ujednolicone_SWT_ITS_Katowice.pdf    
ZAŁ_NR6_INSTRUKCJA.pdf    
ZAŁ_NR7_Ocena_Zaproponowanego _Systemu.pdf    
ZAŁ_NR8-Opis_techniczny.pdf    

ujednolicony wzór umowy

Plik do pobrania:
ujednolicony wzór umowy.pdf    

Wezwanie do przystąpienia do odwołania, odwołanie SPRINT z dnia 11.02.2019

Plik do pobrania:
odwołanie SPRINT S.A. z dnia 11.02.2019.pdf    
Wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf    

Informacja o wizji lokalnej

Plik do pobrania:
Informacja o wizji lokalnej.pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer modyfikacji:

Plik do pobrania:
SIWZ str 1 - 72.pdf    

zmiany do SIWZ nr 1 z dnia 28.06.2018

Numer modyfikacji: zmiany do SIWZ nr 1 z dnia 28.06.2018

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ_000022.pdf    

zmiana do SIWZ nr 2

Numer modyfikacji: 2

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ nr 2_000053.pdf    

Zmiana do SIWZ nr 3

Numer modyfikacji: 3

Plik do pobrania:
ciągi skoordynowane.pdf    
ITS-ciągi_koordynacyjne-nowa_propozycja.pdf    
Zmiana do SIWZ 3.pdf    

zmiany do SIWZ nr 4

Numer modyfikacji: 4

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ nr 4_000061.pdf    

zmiany do SIWZ nr 5

Numer modyfikacji: 5

Plik do pobrania:
zmiany SIWZ nr 5_000100.pdf    

Zmiany do SIWZ nr 6

Numer modyfikacji: 6

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ nr 6_000102.pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer modyfikacji: zmiany do SIWZ nr 7

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ nr 7_000111.pdf    

zmiany do SIWZ nr 8

Numer modyfikacji: 8

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ z 16.11.2018_000121.pdf    

zmiana do SIWZ nr 9

Numer modyfikacji: nr 9

Plik do pobrania:
zmiana SIWZ nr 9_000125.pdf    

zmiany do SIWZ nr 10

Numer modyfikacji: 10

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ z dnia 2.1.2019_000136.pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer modyfikacji: zmiany do SIWZ nr 11

Plik do pobrania:
zmiany do SIWZ nr 11.pdf    

nr 12

Numer modyfikacji: zmiany do SIWZ nr 12

Plik do pobrania:
zmiana siwz nr 12_000153.pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer modyfikacji: zmiana nr XIII

Plik do pobrania:
Zmiany_SIWZ_nr_13.pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Numer modyfikacji: Tekst jednolity

Plik do pobrania:
SIWZ tekst jednolty.pdf    

zmiana do siwz nr 14

Numer modyfikacji: zmiana do siwz nr 14

Plik do pobrania:
zmiana do SIWZ nr 14_000172.pdf    

zmiana do SIWZ nr 15

Numer modyfikacji: zmiana do SIWZ nr 15

Plik do pobrania:
zmiana siwz nr 15_000178.pdf    

zmiana do SIWZ nr 16

Numer modyfikacji: 16

Plik do pobrania:
zmiana_siwz_nr_16.pdf    

SIWZ zmiana nr 17

Numer modyfikacji: 17

Plik do pobrania:
Zmiana_SIWZ_nr_17.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
20180619_Skan_074849.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
odpowiedzi na zapytania z dnia 17.08.2018.pdf    
Załącznik_do_odpowiedzi_na_pytanie_nr_12.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
odpowiedzi na pytania _000101.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2018_000112.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
odpowiedzi na pytania z 16.11.2018_000122.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
Odpowiedzi na pytania ITS Katowice (z dnia 2.1.2019).doc    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
ODP_na_pyt_13-02-2019.pdf    

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia

Plik do pobrania:
Odpowiedzi_na_pytania z dnia 15.02.2019.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice