Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Przebudowy układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka

Data: 2013-02-21
Numer dokumentu:

 

Wartość:25.323.234,20 zł

Termin: 15.06.2011 r. do 06.12.2012 r.

 

Zakres wykonany:

 

1/ Droga

Przebudowa ul. Słowackiego - od skrzyżowania ul. Mikołowskiej do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Nawierzchnia asfaltobetonowa - 3.837,00 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej - 1.702,90 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - 133,20 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej integracyjnej - 44,50 m2

Barierki - 89,70 m

Poręcze dla niepełnosprawnych - 39,10 m

Koryto odwadniające - 250,10 m

Obrzeża betonowe - 23,5 m

Krawężnik granitowy - 819,70 m

Dylatacja - 24,90 m

Oprawa ścienna szczelinowa SC3 żelbetowa - 101, 60 m (w osi)

Żelbetowy mur oporowy SC5 - 77,55 m (w osi)

Żelbetowy mur oporowy SC6 - 5,17 m (w osi)

 

2/ Sygnalizacja świetlna

Modernizacja sygnalizacji świetlnej S1 - 1 kpl. (skrzyżowanie ulic Matejki i Słowackiego)

 

3/ Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna S2 - 1 kpl. (wjazd na dworzec od strony ul.Słowackiego)

 

4/ Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna S3 - 1 kpl. (skrzyżowanie ul.3 Maja i Słowackiego)

 

5/ Droga

Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św.Jana.

Nawierzchnia asfaltobetonowa - 2.866,90 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej - 1.252,70 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - 51,90 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej integracyjnej - 43,90 m2

Chodnik asfaltowy - 144,00 m2

Ścieżka rowerowa - 233,70 m2

Barierki - 110,50 m

Dylatacja - 40,20 m

Koryto odwadniające - 36,10 m

Obrzeża betonowe - 287,10 m

Krawężnik granitowy - 835,60 m

Krawężnik granitowy obniżony - 69,90 m

Krawężnik granitowy przy torowisku - 61,80 m

Oprawa ścienna szczelinowa SC1 żelbetowa - 76,35 m (w osi)

Żelbetowy mur oporowy SC4 - 85,64 m (w osi)

Żelbetowy mur oporowy SC8 - 16,74 m (w osi)

Płyty przejściowe - 48,00 m2

Żelbetowa ściana oporowa szczelinowa SC1 - 52,45 m (w osi)

Żelbetowa ściana oporowa szczelinowa SC2 - 43,53 m (w osi)

Żelbetowa ściana oporowa szczelinowa SC12 - 13,60 m (w osi)

Tunel techniczny - od 21,50 do 22,30 m

Płyta zjazdowa - 616,29 m2

 

6/ Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna S4 - 1 kpl. (skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul.Pocztową oraz wjazd na dworzec).

 

7/ Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna S5 - 1 kpl. (skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul.Św.Jana).

 

8/ Oświetlenie drogi

Przebudowa ul.Słowackiego - od skrzyżowania ul.Mikołowskiej do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys.10m typu CC - 21 szt.

Wysięgnik rurowy na słupie stalowym, wysięgnik łukowy poj. 1,5m/15 stopni - 21 szt.

Oprawa oświetleniowa BOYEN 150/100 z indywidualnym układem redukcji mocy typu APC-2 - 21 szt.

Kabel YAKXS 4x35mm2 - 935,50 mb.

Szafa oświetlenia ulicznego SOU1 z wyposażeniem - 1 kpl.

 

9/ Oświetlenie drogi

Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św.Jana.

Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys.10m typu CC - 15 szt.

Słup oświetleniowy aluminiowy wys.5m typu SAL49-fi60-B - 8 szt.

Wysięgnik rurowy na słupie stalowym, wysięgnik łukowy poj. 1,5m/15 stopni - 10 szt.

Wysięgnik rurowy na słupie stalowym, wysięgnik łukowy podwójny. 1,5m/15 stopni - 4 szt.

Wysięgnik rurowy na słupie stalowym, wysięgnik łukowy potrójny 1,5m/15 stopni - 1 szt.

Oprawa oświetleniowa BOYEN 150/100 z indywidualnym układem redukcji mocy typu APC-2 - 11 szt.

Oprawa oświetleniowa BOYEN 100/70 z indywidualnym układem redukcji mocy typu APC-2 - 8 szt.

Oprawa oświetleniowa BOYEN 250/150 z indywidualnym układem redukcji mocy typu APC-2 - 1 szt.

Oprawa Bega 70W - 8 szt.

Kabel YAKXS 4x35mm2 - 785,90 mb.

Szafa oświetlenia ulicznego SOU1 z wyposażeniem - 1 kpl.

 

10/ Odwodnienie drogi

Przebudowa ul.Słowackiego - od skrzyżowania ul.Mikołowskiej do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Przykanaliki - rury PCV Dn 200 - 166,55 mb.

Wpusty uliczne - 24 szt.

 

11/ Odwodnienie drogi

Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św.Jana.

Przykanaliki - rury PCV Dn 200 - 157,41 mb

Wpusty uliczne - 19 szt.

 

12/ Sieć kanalizacji deszczowej

Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św.Jana.

Rury PCV Dn 400 - 37,44 mb

Rury PCV Dn 315 - 88,93 mb

Rury PCV Dn 250 - 35,55 mb

Rury PCV Dn 200 - 38,64 mb

Rurociąg tłoczny Dn 160 PE - 56,66 mb

Pompownia - zbiornik z wyposażeniem, automatyką i sterowaniem.

Komora żelbetowa Dn 1200 - 1 szt.

Studnia żelbetowa Dn 1200 - 15 szt.

 

13/ Droga

Przebudowa ul.Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym).

Nawierzchnia asfaltobetonowa - 754,40 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej - 376,00 m2

Chodnik asfaltowy - 189,90 m2

Chodnik na ul. Kochanowskiego - 22,30 m2

Barierki - 13,70 m

Malowana ścieżka rowerowa - 117,10 m2

Koryto odwadniające - 161,00 m

Obrzeża betonowe - 122,50 m

Krawężnik granitowy - 123,90 m

Krawężnik wtopiony - 123,70 m

 

14/ Sieć kanalizacji deszczowej

Przebudowa ul.Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym).

Rury PCV Dn 200 - 40,60 mb

Studnia żelbetowa Dn 1200 - 2 szt.

Akodreny Dn 150 - 26,00 mb.

 

15/ Odwodnienie drogi

Przebudowa ul.Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym).

Wpusty uliczne - 8 szt.

Przykanaliki - rury PCV Dn 200 - 27,96 mb.

 

16/ Kanalizacja ogólnospławna

(pod wiaduktem kolejowym - ul.Kochanowskiego)

Rura PCV Dn 250 - 10,04 mb.

Studnia żelbetowa DN 1200 - 1 szt.

 

17/ Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja teletechniczna dla monitoringu miejskiego (na odcinku od istniejącej studni na skrzyżowaniu ul. Św. Jana z ul. Dworcową poza wiadukt do studni SKR-1)

Kanalizacja teletechniczna 4 x RHDPE Dn 40/3,7 w rurze Dn 160/6,9 - 116,50 mb

Studnia teletechniczna SKR-1 - 1 szt.

Studnia teletechniczna SKR-2 - 1 szt.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice