Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Bulwary Rawy - etap IV ul. 1-go Maja, B.M. Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)

Data: 2012-04-18
Numer dokumentu:

Wartość: 4.698.939,49 zł

Termin: 21.09.2009 r. do 15.03.2012 r.

 

Zakres wykonany:

 

1. Droga główna - połączenie ul. Marcinkowskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino:

- nawierzchnia asfaltowa o pow. - 25,68 m2

- nawierzchnia jezdni z kostki granitowej szarej - 2.206,40 m2

- przejścia dla pieszych z kostki bazaltowej - 75,20 m2

- miejsca parkingowe z kostki betonowej zielonej - 518,55 m2

- chodniki z kostki betonowej szarej - 1.925,60 m2

- krawężnik betonowy - 666,42 mb

- krawężnik betonowy wtopiony - 229,18 mb

- obrzeże betonowe - 825,00 mb

- sączki dł. całkowita - 863,00 mb

- podbudowa niewyasfaltowana - 43,87 m2

- humusowanie - 2.118,10 m2

- pasy na parkingach z kostki granitowej szarej o pow. - 60,92 m2

- zatoka autobusowa z kostki granitowej szarej - 115,00 m2

 

2. Droga - parking i droga nr 1

- nawierzchnia jezdni z kostki granitowej szarej - 371,60 m2

- przejścia dla pieszych z kostki bazaltowej - 16,20 m2

- miejsca parkingowe z kostki betonowej zielonej - 188,55 m2

- chodniki z kostki betonowej szarej - 136,80 m2

- krawężnik betonowy - 140,90 mb

- krawężnik betonowy wtopiony - 15,00 mb

- obrzeże betonowe - 17,10 mb

- pasy na parkingach z kostki granitowej szarej o pow. - 22,76 m2

 

3. Droga - parking i droga nr 3

- nawierzchnia jezdni z kostki granitowej szarej - 347,00 m2

- przejścia dla pieszych z kostki granitowej czarnej - 24,90 m2

- miejsca parkingowe z kostki betonowej zielonej - 133,50 m2

- miejsca parkingowe z kostki betonowej szarej - 187,00 m2

- chodniki z kostki betonowej szarej - 317,60 m2

- krawężnik betonowy - 134,20 mb

- krawężnik betonowy wtopiony - 19,00 mb

- obrzeże betonowe - 128,10 mb

- pasy na parkingach z kostki granitowej szarej o pow. - 19,52 m2

- sączki dł. całkowita - 153,20 mb

 

4. Kanalizacja deszczowa

- rury PCV Dn 315 - 280,02 mb

- studnie żelbetowe Dn 1200 - 16 szt.

- studnie żelbetowe Dn 500 - 21 szt.

 

5. Odwodnienie drogi

- wpusty ściekowe - 21 szt.

- przykanaliki - rury PCV Φ 200 - 106,58 mb

 

6. Oświetlenie

- słup ŁUK 12 m, dwuramienny - 2 kpl.

- słup Piast 8 m, dwuramienny - 3 kpl.

- słup Piast 8 m, jednoramienny - 9 kpl.

- oprawa SGS 203/150 W - 17 szt.

- oprawa SGS 203/250 W - 2 szt.

- złącze słupowe IZK - 14 kpl.

- kabel YAKY 4x35 - 540,74 mb

 

7. Kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja ogólnospławna

- rury PCV Φ 315 - 370,24 mb

- studnie żelbetonowe Φ 1200 - 35 szt.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice